Získala vysněnou práci v cestovním ruchu

27. 5. 2015

Dominika Plimlová, devatenáctiletá mladá dívka z Plzně, si začala vyšlapávat cestu ke svému vysněnému povolání. Díky své kamarádce Petře Vašíčkové se dozvěděla o chystaných kurzech z oblasti cestovního ruchu – pilotním ověření v rámci projektu UNIV 3. 
O takové práci vždycky snila. Cestovat, vyhledávat nejzajímavější destinace pro klienty, připravovat pro ně program, komunikovat s cizinci a provádět je po zajímavých pamětihodnostech. To je to, co ji přitahovalo. Nejdříve se přihlásila na první kurz, Místní zástupce cestovní kanceláře, který začal na podzim roku 2013. Vždycky inklinovala k cestování a historii, proto ji lekce z dějin umění a zeměpisu nadchly. Po úspěšném absolvování přirozeně následoval další kurz, Vedoucí zájezdu. Když se dozvěděla, že se chystá ještě poslední - Vedoucí pracovník turistického informačního centra - neváhala a přihlásila se do třetice. Ale až díky tomuto certifikátu získala zaměstnání v cestovní agentuře SETTOUR BOHEMIA.
Dominika vyrůstala v Plzni, kde také studovala střední školu, obor veřejnosprávní činnost. Po jejím dokončení se chystala na své první povolání. Brzy ale zjistila, že „jen“ s maturitou, byť specializovanou, nemá tolik příležitostí. Rozhodla se tedy pro další studium a rozšíření kvalifikace. Historie, zeměpis a cizí jazyky, to jsou oblasti, které ji nejvíce zajímaly. Logickým vyústěním byl cestovní ruch. Studovat znovu čtyři roky na střední škole se jí už ale nechtělo. Proto byl rekvalifikační kurz tou nejlepší variantou. Během celého kurzu ji podporovala hlavně babička, která v jejím zájmu viděla svého manžela, Dominičina dědečka, jenž cestování a památky miloval.
Od kurzu Diminika očekávala zejména přípravu pro budoucí povolání. Délka jí vyhovovala, i když by ocenila více hodin jazykové přípravy. V této souvislosti by určitě doplnila výuku ještě o jeden světový jazyk. V jejím případě o němčinu. „V praxi teď vidím, že jeden jazyk dnes už nestačí, a protože naše cestovní agentura spolupracuje s Německem, i když mluvím dobře anglicky, němčina, zejména v písemné podobě, je pro mou práci nezbytná,“ uvažuje. 
Očekávání splnil kurz zejména v praktických částech. Příprava, samotné předvádění výkladu před skupinou přímo v terénu i nácvik práce v improvizovaném turistickém informačním centru ji bavily a pomohly v přípravě k závěrečné zkoušce. Zajímavý byl samozřejmě dějepis: „Světové památky znám, viděla jsem jich dost i na vlastní oči, ale potřebovala jsem si doplnit znalosti o těch českých, v čemž mi lektorka, paní Kubálková, otevřela oči. Zjistila jsem, jaké krásné a významné památky jsou i u nás, určitě je také všechny navštívím,“ říká Dominika a začíná obsluhovat zákazníka, který se přišel informovat o zájezdech k moři pro svou letní dovolenou.
Z pohledu praxe, kterou nyní poznává, jí v kurzu přišly nejméně užitečné  ekonomické moduly a účetnictví: „Vyplňování formulářů je v mé současné práci úplně jiné, vše dostáváme připravené. Ale to může být v každé agentuře jiné,“ říká. Uznává, že jsou tyto znalosti důležité, jen možná ne v tak podrobné formě. 
Velkou zásluhu na jejím úspěšném absolvování kurzu mělo nadšení a péče lektorky, paní Mgr. Hany Kubálkové. Kurzistům zřídila speciální intranet, kam jim vkládala materiály a zajímavosti z oboru, i ve svém volném čase konzultovala s uchazeči a připravovala je ke zkoušce. Společně navštívili i dva veletrhy cestovního ruchu, kde pro uchazeče připravila speciální úkoly, které měli splnit přímo na místě. „Bylo to velmi zajímavé a poučné, paní Kubálková tím prostě žije,“ chválí si Dominika.
Zcela novou oblastí studia pro ni byla organizace práce a vedení týmu. Řešily se konkrétní situace - jak rozdělit práci mezi zaměstnance, jaké úkoly jsou v kompetenci vedoucího a jaké naopak může a měl by delegovat na podřízené. Vzhledem ke svému věku a malým pracovním zkušenostem Dominika zatím vést lidi neumí, samozřejmě by ale ráda v budoucnu postoupila i na vedoucí pozici. 
I když byl kurz časově poměrně náročný, Dominika chodila a nasávala vědomosti poctivě. „Je neuvěřitelné, že vám dnes někdo nabídne takovýto kurz zdarma, vážím si toho,“ oceňuje. Všechny vědomosti a praktické dovednosti z kurzu jí pomohly v profesním rozvoji. Bez nich by práci v cestovní agentuře nemohla vykonávat. 
Certifikáty zkrátka paní ředitelku plzeňské agentury přesvědčily. Na závěrečnou zkoušku se ale Dominika musela připravit i mimo navštěvované hodiny. Zejména na písemnou část, prověřující teoretické znalosti ze zeměpisu, dějin umění a kultury. V praktické části předvedla výklad před skupinou turistů přímo v centru města Plzně. Později v improvizovaném turistickém centru v praktické učebně komunikovala s klienty, kteří měli různá přání a požadavky. 
Právě tuto část dnes využívá nejvíce. „Hodí se mi všechno, co jsme probírali, různé komunikační techniky a přístupy ke klientovi, asertivní jednání i neverbální komunikace,“  popisuje Dominika. Jazykovou zkoušku znovu neabsolvovala. Tím, že ji úspěšně složila v předchozích dvou kurzech, ji díky principu uznávání, který právě projekt UNIV 3 ověřuje v praxi, měla uznanou. 
„Možnost uznávání je výborná, mohla jsem tak získat za poměrně krátkou dobu studia komplexnější vzdělání v tomto oboru a nemusela jsem opakovat to, co již umím z předešlých kurzů,“ hodnotí Dominika. Na otázku, zda by doporučila kurz svým známým,  bez váhání odpovídá, že určitě.
V cestovní agentuře SETTOUR BOHEMIA má Dominika na starosti zejména přípravu materiálů, propagaci, správu internetových a facebookových stránek a přípravu jednotlivých zájezdů. „Absolvování kurzu mi velmi pomohlo zejména v tvorbě produktů, využívám ale i znalosti z hodin zeměpisu. V kurzu se mi zpočátku zdály informace o zemích zbytečně podrobné, ale zjišťuji, že to svůj smysl mělo,“  ohlíží se.  
Její práce ji velmi baví, dokonce kvůli ní odmítla další nabízené  místo – delegáta cestovní kanceláře ve Španělsku. Jak sama říká, bylo by to sice krásně strávené léto u moře, ale co dál? Její stávající práce je mnohem perspektivnější a obsahově různorodější. 
Jak už bylo výše zmíněno, k získání vysněné práce v cestovní agentuře pomohla Dominice Plimlové úspěšně složená závěrečná zkouška kurzu Vedoucí pracovník turistického informačního centra. Bez ní by zajímavé pracovní místo nezískala. A to byl také jeden z hlavních důvodů zapojení vzdělávací instituce Kustod, s.r.o., do projektu UNIV 3: dát prostřednictvím vzdělávání a rekvalifikace příležitost k získání pracovního místa ve vysněné práci.