Zpátky do života

5. 5. 2015

Odsouzený Roman X se narodil v roce 1972. Byl vychován spolu se svými sourozenci v úplné funkční rodině. Ve 20 letech se oženil a přijal příjmení své manželky. Nutno podotknout, že Roman je romské národnosti, jeho manželka je Češka.
V předškolním věku bylo jeho chování celkem dobré, bez nějakých zvláštností nebo nápadností. V roce 1979 začal navštěvovat základní školu v Praze, ve škole bylo jeho chování zpočátku dobré, ale vše se zlomilo v páté třídě, kdy dostal první sníženou známku z chování za neomluvené hodiny a nevhodné chování ke spolužákům. V osmé třídě dostal další sníženou známku z chování za záškoláctví a drobné krádeže ve škole a šikanování spolužáků, jinak měl prospěch průměrný a učivo zvládal.
Po dokončení povinné školní docházky mu byla z důvodu kázeňských prohřešků uložena ústavní a ochranná výchova. Byl přemístěn do Výchovného ústavu v Chrastavě, kam jsou umisťování chlapci, vesměs ze sociálně problémových a neúplných rodin. Rodiče jejich výchovu nezvládají a chlapci mají problémy s chováním jak ve škole, tak mimo ni. Většina z nich se vedle záškoláctví a neúnosného chování dopouští i nejrůznější trestné činnosti. Mají zkušenosti s drogami, nerespektují základní pravidla sociálních norem. Ke školní práci a vzdělání mají zpravidla negativní vztah. Vzhledem k jejich chování a negativnímu postoji ke vzdělávání jsou zařazování do zvláštní školy a odborného učiliště.
Součástí výchovného ústavu v Chrastavě je i střední odborné učiliště, kde se odsouzený začal učit v oboru stavební výroba. 
Učební obor ho docela bavil, studijní výsledky tomu nasvědčovaly. Studium ale nedokončil, protože byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody. S partou vrstevníků, posilněni alkoholem potřebovali peníze na další alkohol a domluvili se na přepadení stánku s tabákovými výrobky a novinami. Pro jejich nezkušenost a naivitu na sebe nenechal trest dlouho čekat. Konečný výrok soudu zněl jednoznačně, všichni spáchali trestný čin loupeže. Protože to bylo první setkání jmenovaného se soudem a protože jeho věk byl blízký věku mladistvého, byl mu uložen trest odnětí svobody ve spodní hranici zákonné sazby, v délce trvání jednoho roku. 
První trest vykonal ve věznici ve Valdicích. Zde bylo jeho chování na požadované úrovni, neměl problémy s dodržováním všech norem, upravujících průběh výkonu trestu. Odsouzený si aktivně vytvářel podmínky ke zdárnému propuštění, zapojoval se do brigádnické činnosti. Rodiče mu přislíbili ubytování a našli mu i práci v místě bydliště. Odsouzený se snažil a za své dobré chování byl podmíněně propuštěn na svobodu.
Hned po propuštění se vrátil k rodičům a začal pracovat v místní porcelánce. Práce ho sice moc nebavila, ale chodil tam kvůli rodičům a snažil se, aby z něj měli radost. Idyla však trvala jen několik málo měsíců. Jmenovaný se opět vrátil do náručí své party a začal chodit po diskotékách a barech. Domů se vracel často až ráno, posilněn alkoholem byl agresivní i vůči rodičům a sourozencům. Přestal chodit do práce. V této době ho hodně ovlivnily drogy a alkohol. Postupně přestal i chodit domů, přespával různě po kamarádech a ubytovnách. Peníze na obživu získával trestnou činností (převážně násilnou - vydírání). 
Další odsouzení na sebe nenechalo dlouho čekat. Spolu s několika „kumpány“ začal vydírat majetné podnikatele ve svém okolí. Vydíraní podnikatelé nahlásili vše po několika měsících na Policii ČR. Policisté všechny aktéry vydírání zadrželi, ti vzápětí putovali do vazby do vazební věznice v Liberci. Pro Romana X to znamenalo další odsouzení, tentokrát už byl souzen jako recidivista a byl mu vyměřen trest v délce  9 let.
Devět let v životě lidském je pro někoho hodně moc, pro někoho jen krátká doba. Roman X většinu trestu strávil ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Většinu trestu byl pracovně zařazen, tím si vytvořil potřebné pracovní návyky. 
Ve věznici se Pavel X začal zajímat, co s ním bude dál, co může nastat po propuštění, jak se postará o vlastní rodinu. Shodou náhod se Roman X dostal na pohovor ke speciálnímu pedagogovi na oddělení pro výkon trestu, který se věznici podílel na realizaci projektu UNIV3, v rámci činnosti SOU MAVO EDUCATION. 
Speciální pedagog Romanovi X nabídl výběr hned z několika částečných rekvalifikací. Nakonec si Roman X vybral „Výrobu lahůdek“, projekt ho moc bavil a úspěšně složil  závěrečné zkoušky a dostal certifikát.
Tím ale příběh Romana X nekončí. Po propuštění z výkonu trestu se Roman ihned resocializoval do společnosti a našel si díky certifikátu zaměstnání v ústavu, který se stará o postižené lidi. Pracuje tam na pozici pomocného kuchaře a je velice rád, že práci našel.
Rodina je také spokojená, že se táta zapojil do společnosti a nezačal opět s trestnou činností.