Jak se věnovat svému koníčku na profesionální úrovni

6. 6. 2015

Pavlovi je 54 let, v současné době pracuje ve významné farmaceutické společnosti, kde je s prací, kterou vykonává spokojen. Nicméně má Pavel v životě velikého koníčka - zahradničení. Pokud najde nějakou volnou chvilku, věnuje se zahradě, kterou má u svého rodinného domku. Jeho snem je zabývat se touto činností a spojit koníčka s profesionálním pojetím, dělat lidem radost a třeba si i do budoucna přivydělat. 

Pavel se o možnosti účasti ve vzdělávacím kurzu dozvěděl od svých známých, kteří o jeho zálibě vědí. Jakožto samouk a nadšenec tuto možnost uvítal, jeho cílem bylo dozvědět se o daném oboru co nejvíce od zkušených profesionálů. Chtěl tuto práci blíže poznat ve skutečném provozu, případně si ověřit své znalosti, které získal dosud. Jeho motivací bylo získat teoretické a praktické znalosti v oblasti školkaření, konzultovat své dosavadní zkušenosti. Věděl, že výuku provádí zkušení profesionálové z řad pedagogů školy a praktická výuka je navázána z velké části na vynikající a ukázkové provozy Školního statku Opava, který slouží i při výuce žáků. 

Nejvíce si tedy cenil spolupráce s odborníky, konzultací, praktické činnosti na odborných provozech. Celkově lze označit i práci celého organizačního týmu pilotního ověřování jako velmi dobrou. Přístup lektorů, průvodců i metodiků byl vždy v souladu s jeho očekáváním, účastníkům byli vždy nápomocni. Rovněž materiální zajištění kurzu bylo v pořádku, měli možnost využívat při výuce jak ruční nářadí, tak například moderní mechanizaci.

Nedostatek kurzu vidí hlavně v jeho časové dotaci. Ideální pro získání zkušeností by bylo vykonávat kurz v průběhu celého roku. Důvodem je právě výkon zahradnické činnosti, který je vázán na vegetační období. Některé činnosti při výuce bylo nutné simulovat, protože se v době výkonu kurzu prostě neprovádí. Samozřejmě chápe, že je to určitá daň za přijatelné náklady prováděného kurzu. Dalším nedostatkem kurzu spatřuje v příliš veliké časové dotaci na modul obsluhy mechanizačních prostředků a traktorů. Tuto činnost by omezil.

O účasti v kurzu věděla jeho rodina, která ho v této činnosti podporovala. Po ukončení pilotáže se Pavel přihlásil ke zkoušce z profesní kvalifikace „Školkař“ před autorizovanou osobou, kterou úspěšně vykonal a je držitelem „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ v dané kvalifikaci. 

Celkově lze konstatovat, že kurz splnil očekávání daného uchazeče. Díky účasti ve vzdělávacím programu již dnes vykonává svého koníčka na skutečně profesionální úrovni. Zvětšil portfolio pěstovaných rostlin s vazbou na nově nabyté znalosti. Díky svým předchozím zkušenostem, které si ověřil v kurzu, a nově nabytým znalostem si výrazně rozšířil svoje hobby – školku - a začal se této činnosti věnovat na profesionální úrovni se svým synem. Dnes si plní svůj sen a zahradničí, dělá po zaměstnání to, co ho skutečně celý život bavilo. Je schopen odborné práce v tomto nelehkém oboru, ale také může své znalosti přenášet dále a zákazníkům třeba i odborně poradit. Pokud by se v budoucnu pořádal podobný vzdělávací kurz, bude mít o účast v něm určitě zájem.