Odbornost paznehtáře využije u vlastního stáda

1. 6. 2015

Střední škola řemeslná v Jaroměři uspořádala kurz v rámci ověřování profesní kvalifikace Paznehtář v projektu UNIV3.

Pro získání uchazečů bylo využito několik možností. Nabídka byla uveřejněna na webových stránkách Střední školy řemeslné, Jaroměř. Byly osloveny telefonicky také firmy zabývající se chovem skotu. Využita byla rovněž možnost přímého oslovení potencionálních zájemců, a při této příležitosti byl osloven také dvaadvacetiletý pan Viktor.

Viktor podniká v chovu skotu a jeho předchozí příprava tomu odpovídá. Vystudoval gymnázium, poté nastoupil na obor Agropodnikání ve Střední odborné škole a vyšší odborné škole v Hořicích. Jeho zájem o chov skotu je velký, a proto se pro získání další odbornosti přihlásil do kurzu Paznehtář.

Při úvodním rozhovoru s průvodcem bylo Viktorovi navrženo zkrácení praktické části konání kurzu na 40 hodin. Viktor s tímto zkrácením souhlasil, neboť jeho zkušenosti s chovem a zejména s manipulací zvířat jsou značné. Rovněž se v minulosti podílel na asistování paznehtáři při korektuře paznehtů.

Při teoretické i praktické výuce projevoval Viktor velký zájem, často pokládal konkrétní dotazy k jednotlivým tématům. Dokázal věcně s rektory, ale i s kolegy z kurzu diskutovat o dané problematice. O jeho zájmu svědčí také stoprocentní docházka. V praktické části přípravy předvedl dobrou zručnost a bylo vidět, že se již prakticky v minulosti s těmito postupy sešel. S blížícím se koncem praxe bylo jasné, že obava ze závěrečné zkoušky je u Viktora zcela zbytečná. Závěrečnou zkoušku bez problému složil a získal certifikát paznehtáře.

Záměrem Viktora je využívat odbornost paznehtáře pro vlastní stádo. Vidí v této zkušenosti velikou výhodu, může odborně udělat zákrok hned, jakmile je to potřeba, nemusí čekat na objednaného paznehtáře. Chce rovněž tuto službu nabízet chovatelům hospodářských zvířat a v této profesi podnikat.  
 
Přínos pro školu 

Střední škola řemeslná v Jaroměři si v roce 2015 připomněla 129. výročí založení. Z toho je jasné, že má dlouholetou tradici ve vzdělávání a přípravě žáků ve vybraných řemeslech a rekvalifikačních kurzech v rámci dalšího vzdělávání dospělých. 

Pro školu má tato činnost velký význam, zejména v rozšířené nabídce pro veřejnost v profesním vzdělávání. Střední škola řemeslná trvale spolupracuje s Úřadem práce, kde nabízela výukové kurzy a přijímá uchazeče do těchto kurzů. 

Konkrétní nabídka Paznehtář, Europodkovář zlepšovala spolupráci se zemědělskými firmami a s podnikateli v chovech hospodářských zvířat. Škola využívá smluvní vztahy s řadou subjektů, a to jí zaručuje kvalitní výuku v praxi u konkrétních firem a výhradní postavení mezi středními školami pro výuku zmíněných oborů.


Střední škola řemeslná v Jaroměři chce pokračovat ve zkvalitňování a rozšiřování možností a v nabízení dalšího vzdělávání pro širokou veřejnost. Tato vize je podložena solidním zázemím a kvalitně a odborně připravenými lektory s dlouholetou zkušeností v oborech Paznehtář, Europodkovář, Zemědělský kovář, v dřevo-oborech, svařování či řízení motorových vozidel. 

Ověřování profesního vzdělávání Paznehtář vyvolalo dobrý pocit. Ten plyne z velice kvalitního přístupu lektorů a celého řešitelského týmu a ze snaživého přístupu uchazečů. Tím, že Střední škola řemeslná v Jaroměři uspořádala toto ověření v rámci projektu UNIV3, dokázala, že stále patří mezi školy a organizace, které odborně na výši připravují uchazeče v profesním vzdělávání.