Úspěch vizážistky Nikol je jen otázkou času

14. 6. 2015

Nikol se narodila 16. 8. 1990 v Novém Městě na Moravě. Do svých 16 let bydlela v Bystřici nad Pernštejnem a potom se přestěhovala do malé obce u Žďáru nad Sázavou – Radňovic. Zde žije ve starším domku s maminkou, sestrou a prarodiči. Od dětství bylo jejím snem stát se kadeřnicí. Měla představu, že nejlepšího vzdělání v tomto směru se jí dostane ve větším městě, proto se oboru vyučila v Brně.

Následně na stejné škole absolvovala i nástavbové studium v oboru Podnikání a získala maturitní vysvědčení. Měla jasný cíl – postavit se ve svém oblíbeném oboru na vlastní nohy a nezůstat řadovou pracovnicí ve velkoměstském salonu.

Stejně tak ji ovšem lákalo i dosažení vyššího stupně vzdělání, které považuje pro svůj další život za nezbytné. Opustila Brno a vrátila se zpět na Vysočinu. V Bystřici nad Pernštejnem pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole v Bystřici nad Pernštejnem, obor Agroturistika. I když se to jeví jejímu původnímu vzdělání vzdálené, naznačuje to její vztah k životu na venkově, k přírodě a zároveň přirozenou potřebu stálého osobního rozvoje. Dodnes nejraději relaxuje při práci v lese.

Během studia VOŠ absolvovala dvě zahraniční stáže na farmě v Rakousku. Seznámila se s životem v zemi, která má hluboké tradice v zemědělském podnikání, úctu k dědictví po předcích a hodnotám. Velmi se jí líbil způsob soužití, dodržování tradic a vzájemná pomoc farmářů, kteří to mají k sobě někdy dosti daleko po cestě, ale blízko ve vzájemné pomoci.

Do prostředí zapadla, práce na vinicích se jí líbila a provozovala tam i svoje kadeřnické řemeslo. Místní obyvatelé velmi rádi využívali jejích přátelských služeb do domu za výhodnou cenu. Zdokonalení v cizím jazyce je velkou devizou. Díky dlouholeté známosti a dobrým rodinným vazbám neměla problém vrátit se domů.

V posledním ročníku studia maximálně využila studijního volna a začala aktivně pracovat na své vlastní kariéře, kterou si vysnila. V nedaleké vesnici vypomáhala několik měsíců kamarádce, která má kadeřnickou provozovnu, ale byla na mateřské dovolené a potřebovala udržet salon v provozu. Nikol ráda pomohla a na vlastní kůži si vyzkoušela podnikání v malé obci. Získala mnoho cenných zkušeností i několik svých budoucích zákaznic. Po absolutoriu v červnu 2013 začala ve druhé polovině roku realizovat první kroky ve vlastním podnikání.

V Radňovicích, kde bydlí, nebyla žádná kadeřnická provozovna. Do větších měst, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou, je to nedaleko a dobře funguje hromadná doprava. Nikol jednala se zástupci obce, a ti přivítali možnost rozšíření nabídky služeb pro své občany. Společně se dohodli na výhodném pronájmu prostor v místním kulturním domě. Nikol volila tuto možnost raději, než zřízení provozovny ve vlastním domku. To by vyžadovalo zásadnější rekonstrukci a přizpůsobení prostor, a tedy velké počáteční investice, na které neměla prostředky. Navíc tu byla obava, zda její záměr vůbec bude úspěšný. Zvolila tedy variantu nižších vstupních nákladů a možnost pružně zareagovat v případě potíží.

I tak byl začátek finančně náročný. Vstupní kapitál shromažďovala po celou dobu studia, kdy maximum prostředků z přivýdělků šetřila pro uskutečnění svého snu. Vypomohla i rodina, která jí poskytovala pevné zázemí.

Velkým příkladem je pro Nikol maminka, která v porevolučních letech začala s vlastním podnikáním ve zhotovování oděvů a obchodu s textilem. Později, kdy již podmínky k tomuto druhu činnosti nebyly příznivé, musela aktivitu ukončit a rozhodla se dálkově studovat. Dospělých absolventů dálkového studia, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku v prvním roce po jejím zavedení, není mnoho. Paní Nikol to ve svých 43 letech dokázala. V současné době svoji dceru podporuje a plánují spolu i případné společné působení. Příklad maminky, a velmi dobré vztahy mezi dcerou a matkou, jsou základem pro cílevědomé, zodpovědné a racionální rozhodování Nikol.

Své království na přelomu roku vybavila podle posledních trendů. Nakoupila zásoby v minimální výši nutné pro provoz, speciální přípravky a pomůcky postupně dokupuje z již realizovaných tržeb. Návratnost počátečního vkladu předpokládá do tří let.

Na podzim 2013 byl v rámci projektu UNIV 3 realizován kurz Pedikúra včetně nehtové modeláže. Účastnicemi byly ženy, které využily možnosti zvolené rekvalifikace. Nikol neváhala a využila příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji. Koutek pro pedikúru má zařízen, hlavně v jarních a letních měsících bude zákaznicím pečovat i o nohy. V době společenské sezóny hraje prim kadeřnictví.

Ženy jsou dnes stále náročnější, a často se stává, že spolu s účesem chtějí i nalíčit  - nejen u příležitosti svatby, ale i plesů a rodinných oslav. Pilotáž kurzu Vizážistka přišla pro Nikol v pravý čas. Okamžitě projevila zájem s tím, že zdokonalení v tomto směru nezbytně potřebuje pro své klientky. Citlivé sladění účesu a líčení přináší maximální efekt zákaznici, a pro kadeřnici možnost pracovat s klientkou komplexně a znásobit své umění.

Pokud jde o Nikol, výsledky její vizážistické práce jsou jemné a krásné. Prokázala to i při závěrečných zkouškách, kdy své modely předvedla v plné kráse i s účesy vlastní výroby. I když byla v den zkoušek zdravotně indisponovaná blokádou zad, její pečlivou práci vysoce hodnotila i posuzovatelka – odbornice nejvyšších kvalit, paní Isabella Hančlová.

4 měsíce po zahájení samostatné činnosti, nebylo lehké si s Nikol sjednat schůzku. Odpoledne i soboty má zaplněné. Zákazníci, kteří přicházeli na zkoušku, se vrací, a to je nejlepší vizitka. Jako nejlepší způsob reklamy u Nikol fungují osobní reference.

Cestu k úpravě svého zevnějšku si k Nikol našli i muži a děti z Radňovic a okolí. V krásném prostředí se jejím zákazníkům líbí. Není to obyčejné holičství na vesnici, ale místo, které na ně příjemně působí. Nachází zde nejen službu, ale i relaxaci. Účesy, a dnes již i líčení na svatby a jiné společenské události, Nikol vytváří buď ve svém salonu, anebo dojíždí za zákazníky domů. Tato forma je stále oblíbenější, protože klient ušetří čas.

A plány do budoucna? Příštích několik let upevňovat svoji pozici, odvádět dobrou práci, získat zpět vložené peníze a možná i rozšířit nabídku o kosmetiku, případně masáže. Bylo by prima, kdyby zákaznice Nikol Filipy měly vše pod jednou střechou. Že to nezvládne sama, je zřejmé. Odhodlání, schopnost posoudit situaci a hlavně poctivě pracovat ovšem ani jí, ani její mamince nechybí. Je to jen otázka času.