Knihovník v přímých službách

Knihovník v přímých službách 72-006-M, Moravská zemská knihovna