23-054-H Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel