65-029-N Vedoucí pracovník turistického info. centra