A jak jsme si vedli v srpnu a září?

15. 10. 2014
obrazek

V uvedeném období (1.8.2014 – 30.9.2014) byla realizována PPC kampaň pomocí 2 dodavatelů, kdy dodávka se zaměřila na PPV bannerovou kampaň včetně vytvoření nových grafických bannerů a kampaň na sociální síti Facebook v období 08/2014, druhá dodávka pak byla zaměřena na PPC kampaně v sítích Sklik a Adwords. Součástí realizace kampaní byla také průběžná analýza a aktualizace nastavení jednotlivých reklam tak, aby došlo k maximální účinnosti a zaměření na cílovou skupinu. V rámci PPV bannerové kampaně byly vytvořeny také 2 sady bannerů, které byly využity i v dalších obdobích (dodávka byla včetně zdrojových PSD souborů, takže byla zjednodušena aktualizace bannerů v budoucnu).

V rámci sociální sítě Facebook pokračovala propagace nejen jednotlivých postů na cílové publikum, ale také sběr fanoušků dané stránky na Facebooku. Souběžně byly aktualizovány remarketingové kampaně Facebook, Adwords i Sklik. Vzhledem k tomu, že v uvedeném období došlo k vyčerpání ročního limitu na 2 sítě (Sklik a Adwords), měly další kampaně v těchto médiích pokračovat až po 1.1.2015. V daném období bylo u sítě Adwords omezeno zobrazování pouze na remarketingovou kampaň, vzhledem k účinnosti u videopakampaní pak bylo doporučeno ponechání na další období i tohoto média jako PPV.

Jelikož jsou data poskytována z 1 zdroje, nelze striktně rozdělit období 08/2014 a 09/2014, jsou tedy výstupní analýzy sloučeny do 1 období 1.8.2014 - 30.9.2014.

Na následující období se plánovalo rozšíření kampaní typu PPV (bannerové kampaně), ze stávajících výsledků lze vidět, že tyto kampaně nemají takovou přímou účinnost jako optimalizované kampaně Sklik a Adwords, bylo tedy možné předpokládat určité snížení návštěvnosti v dalších obdobích.