Proč je dobré nechat si ověřit znalosti

20. 4. 2015

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 probíhala celorepubliková propagační kampaň. Upozorňovala na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti.

V České republice bylo prozatím další vzdělávání, i přes veškeré snahy o jeho popularizaci směrem k veřejnosti, stále velmi málo rozšířeno, přestože existovala řada projektů, které se snažily tuto aktivitu podporovat. K těmto projektům patřil také projekt Ministerstva školství UNIV 3, zaměřený na podporu procesů uznávání.

Důvodem pro spuštění celorepublikové kampaně v rámci projektu UNIV 3 byla neinformovanost obyvatel České republiky o tom, že existuje něco, co by mohlo pomoci ke snížení nezaměstnanosti, která je zapříčiněna chybějící kvalifikací žadatelů o pracovní umístění,“ vysvětlovala nezbytnost zvýšení informovanosti o nových možnostech manažerka kampaně Ing. Jarmila Halouzková.

Jak dodávala, lidé si mnohdy ani neuvědomují, co všechno znají nebo dokáží: „Často jim k prokázání znalostí chybí právě jen ten papír,“ uvažovala Halouzková. Kampaň podle ní měla poukázat na potřebu celoživotního vzdělávání a na možnosti, které lidé mají a mohou je využít, a to i ve smyslu konkurenceschopnosti v pokročilém věku.

Snahou bylo oslovit potenciální účastníky napříč generacemi: od absolventů základních, středních a vysokých škol i učilišť, přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky od 18 let, až po občany středního i staršího věku, u nichž je stanovená věková hranice 64 let.

Od bannerů po sociální sítě

Kampaň v podobě tzv. PPC kampaně (pay per click) probíhala od 12. května 2014. Za tu dobu byly vytvořeny dvě sady reklamních bannerů, připravovala se ještě třetí sada. 

Kampaň probíhala s využitím reklamních sítí Sklik a AdWords, průběžně byla monitorována její sledovanost a prokliky na webové stránky projektu. Začlenění sociálních sítí (Facebook a Google+) zajišťovalo v kampani maximální míru oslovení koncových uživatelů. Probíhalo průběžné zpracovávání reportů prostřednictvím Google Analytics.

Podpůrnou součástí kampaně byly informace v tisku, byl editován facebookový profil projektu na adrese: https://www.facebook.com/rekvalifikaceuznavani.

Dále, prokliknutím na projektový web http://univ3.univ.cz, se koncový uživatel dozvídal o průběhu vlastního procesu uznávání, a to buď z třicetisekundového upoutávkového spotu, z videospotů pořízených ze zkoušek pilotních ověřování jednotlivých profesních kvalifikací, anebo z uveřejněných příkladů dobré praxe.

Nedílnou součástí kampaně bylo i prezentační video s názvem „Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání“, které dokumentovalo průběh projektu se zaměřením na uznávání předchozího učení.

„Návštěvnost webových stránek, a tím i informovanost, se díky kampani značně zvýšila, spousta návštěvníků se zároveň k informacím i vracela. Trochu překvapující pro nás byl sociodemografický profil, který poukázal na to, že kampaň oslovila především ženy, a to ve věkovém rozmezí 25 -34 let,“ konstatovala Halouzková.