Spouštíme propagační kampaň na podporu procesů uznávání

12. 5. 2014
obrazek

V rámci zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 byla spuštěna celorepubliková propagační kampaň na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti.

V České republice je další vzdělávání zatím velmi málo rozšířeno, přestože existuje již řada projektů, které se snaží tuto aktivitu podporovat. K těmto projektům patřil také projekt Ministerstva školství UNIV 3 zaměřený na podporu procesů uznávání.

Důvodem pro celorepublikovou kampaň v rámci projektu UNIV 3 byla neinformovanost obyvatel České republiky o tom, že existuje něco, co by mohlo pomoci ke snížení nezaměstnanosti, která je zapříčiněna chybějící kvalifikací žadatelů o pracovní umístění. Kampaň chtěla poukázat na potřebu celoživotního vzdělávání, na možnosti, které lidé mají a mohou je využít, a to i ve smyslu konkurenceschopnosti v pokročilém věku.

Komu je kampaň určená

Kampaní jsme chtěli oslovit potenciální účastníky napříč generacemi: od absolventů základních, středních a vysokých škol i učilišť a nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky od 18 let až po občany středního i staršího věku, kde je stanovená věková hranice 64 let.

Čím kampaň zaujme

Náplní kampaně byla jednak klasická bannerová a textová reklama, jednak kampaň prostřednictvím sociálních médií. Začlenění sociálních sítí (jako je Facebook či Google+) zajistilo maximální míru oslovení koncových uživatelů. Bez zvýšení informovanosti potenciálních zájemců o další vzdělávání bude nezaměstnanost v České republice i nadále stoupat.

K tomu, aby zájemci viděli i prakticky, jak takový proces probíhá, a co se v některém z kurzů pro získání profesní kvalifikace mohou naučit, doporučujeme prohlédnout si videoukázky na webových stránkách projektu http://univ3.univ.cz/.

Smyslem kampaně nebylo propagovat výsledky projektu, nýbrž možnost účasti dospělých osob v něm a hlavně motivovat obyvatelstvo ke zvýšení úrovně vzdělanosti, které by jim zaručilo lepší uplatnění na trhu práce. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

Mgr. Renata Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 361

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz