Výsledky kampaně květen/červen 2014

31. 7. 2014

Začátkem května jsme Vás informovali o spuštění propagační kampaně, kterou jsme řešili prostřednictvím tzv. PPC reklamy. Tato zkratka je složena z počátečních písmen anglického slovního spojení pay per click, tedy platba za kliknutí. Tato forma reklamy byla využita zejména díky své efektivnosti a jednoduché měřitelnosti.

Nejznámější a nejrozšířenější sítě, které se pro tyto účely používají, jsou Google AdWords a Sklik (od Seznam.cz), a proto jsme se rozhodli jich využít i my. V rámci obou kampaní byly nastaveny nejvhodnější parametry pro zobrazování včetně nastavení nejvhodnější cílové skupiny. Co se týče samotných reklam, byly zvoleny různé textové reklamy (tak, abychom dle konverzí a kliknutí mohli optimalizovat samotné reklamy i rozpočty) a dále bylo použito několik grafických bannerů. V neposlední řadě byla zpracována také reklamní sestava pro kanál Youtube technologií „Hover to play“, která svou účinností a poměrem cena/výkon byla ve výsledku jednou z nejúčinnějších reklam. V rámci prvotní realizace a nastavení kampaně bylo nutné provést některé dílčí technické úkony na portálu (vložení konverzních kódů, vložení remarketingových kódů, propojení dat pro přístup systému AdWords do analytického nástroje Google Analytics a do účtu Youtube atd.)

Výsledkem realizace uvedených reklamních kampaní a sestav bylo navýšení počtu návštěv webu www.univ3.univ.cz o 1672% a zvýšení počtu zobrazených stránek o 597%. Kampaň hodnotíme jako velmi úspěšnou, v následujících obdobích (vždy po kalendářních měsících) došlo k dílčím úpravám jednotlivých kampaní a dále byla přidána nová reklamní kampaň na sociální síti Facebook.

Přehled publika 05-06/2014