Výsledky kampaně prosinec 2014

5. 2. 2015

V rámci posledního období běhu PPC propagace projektu UNIV3 – tj. 1.12. – 31.12.2014, byla realizována propagační kampaň s pomocí jednoho dodavatele. Na základě informací z předchozího období byl zvolen běh kampaně AdWords (se zaměřením především na remarketing stávajících uživatelů) a dále kampaní PPC/PPV pro textovou reklamu a PPV kampaně pro reklamu bannerovou.

Součástí dodávky služeb byly aktualizace formátů reklamních bannerů vycházející z původních návrhů, jelikož (na základě analýzy výsledných dat z předešlých kampaní) byla účinnost bannerových kampaní násobně větší při použití větších formátů. Došlo tedy k aktualizaci bannerů pro větší rozměry.

Na základě konzultace dodavatele a NÚV došlo také k úpravě zacílení reklamních kampaní se zaměřením se především na věkově starší jedince (45+). Dle tohoto požadavku byly voleny také upravené seznamy parametrů pro publikaci reklamních textů či bannerů. V rámci sociální sítě Facebook se v uvedeném období nejednalo o přímou podporu sběru fanoušků, ale o textovou a bannerovou propagaci samotné Facebook stránky, což překvapivě vedlo téměř ke stejné účinnosti jako cílené oslovování nových fanoušků.

Stejně jako v předchozím období byly reklamní sestavy a kampaně aktualizovány pro co nejvíce cílené oslovování zájemců o další vzdělávání či rekvalifikaci, což se opět potvrdilo v měřitelných hodnotách některých parametrů Google Analytics, konkrétně:

  • zvýšení průměrné doby trvání návštěvy (ve sledovaném období nárůst oproti předchozímu období o 36,08%)
  • zvýšení počtu stránek na jednu návštěvu (ve sledovaném období nárůst oproti předchozímu období o 38,08%)

Výsledky zrealizovaných kampaní a jejich vliv na návštěvnost portálu, další dílčí ukazatele návštěvnosti, návštěvnost Facebook stránky a počet fanoušků jsou znázorněny v grafech v tomto reportu. Na následující období 1/2015 se plánovalo opětovné spuštění PPC kampaní v sítích Sklik a Adwords a průběžná realizace propagace stránky na sociální síti Facebook. Souběžně s PPC kampaní AdWords se předpokládala také podpora propagačních videí na serveru YouTube včetně propagace videí z pilotáží a dále pokračování oslovování návštěvníků pomocí remarketingu.

Čtěte více v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení