Výsledky kampaně v říjnu a listopadu 2014

28. 12. 2014

V uvedeném období (1.10.2014 – 30.11.2014) byla realizována PPC kampaň opět pomocí 2 dodavatelů. V rámci daného období se jednalo především o propagaci pomocí textových a grafických bannerů systémem PPV (Pay Per View), kdy byla cena za kampaň počítána dle počtu zhlédnutí.

Souběžně s PPV kampaněmi probíhala kontinuálně PPC reklama na sociální síti Facebook s omezením tak, aby nebyla za celý rok 2014 překročena hranice nákladů 100.000,- na jednu reklamní síť.

V rámci realizace samotných kampaní probíhala také průběžná analýza a aktualizace jednotlivých reklamních sestav dle aktuální odezvy - ať již proklikovosti jednotlivých sestav či inzerátů, tak i dle dalších parametrů, které byly brány v potaz. Jednalo se především o následující parametry: 

  • maximální snížení míry okamžitého opuštění (ve sledovaném období pokles oproti předchozímu období o 13,52%)
  • maximální zvýšení průměrné doby trvání návštěvy (ve sledovaném období nárůst oproti předchozímu období o 58,87%)
  • zvýšení počtu stránek na jednu návštěvu (ve sledovaném období nárůst oproti předchozímu období o 26,38%)

Vzhledem k principu samotného typu reklamy (PPV) byl zaznamenán určitý pokles z pohledu nových návštěv oproti předchozím obdobím, kdy se využívaly primárně kampaně typu PPC, tento pokles však nebyl příliš dramatický – 10,98%.

Při realizaci PPC/PPV kampaní byly dodány také nové sady textových i grafický reklam, které byly průběžně obměňovány. Současně s dodávkou finálních bannerů ve formátu JPG a PNG byly dodány také zdrojové soubory PSD, díky kterým bude možné v dalších obdobích jednoduše aktualizovat obsah jednotlivých bannerů. Bannery byly vytvářeny vždy dle standardu SPIR.

Z hlediska sociálních sítí probíhala v uvedeném období kampaň na síti Facebook, která sloužila jak pro cílené sbírání fanoušků se zájmem o další vzdělávání/rekvalifikace, tak i pro cílene informování stávajících fanoušků pomocí propagace dílčích příspěvků. Na základě konzultace s krajskými koordinátory proběhla také cílená kampaň na nábor zájemců o konkrétní pilotáže ve vybraných krajích.

Výsledky zrealizovaných kampaní a jejich vliv na návštěvnost portálu, další dílčí ukazatele návštěvnosti, návštěvnost Facebook stránky a počet fanoušků jsou znázorněny v grafech v tomto reportu. Jelikož jsou data poskytována z 1 zdroje, nelze striktně rozdělit období 10/2014 a 11/2014, jsou tedy výstupní analýzy sloučeny do 1 období 1.10.2014 - 30.11.2014. Na následující období 12/2014 se plánovalo pokračování PPC/PPV textových kampaní a PPV bannerové kampaně a dočerpání prostředků určených pro PPC kampaň v síti AdWords.

Čtěte více v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení