Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 18. -19. 2. 2014

1. 3. 2014
obrazek

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Program

1. den konference

13:00         Prezence účastníků

14:00         Úvod

Blok I - problematika ověřování kompetencí podle standardů:

14:30 -      15:30     panelová diskuse zástupců MŠMT pro NSK, MŠMT pro akreditace; NSK a zástupců garantů:

OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  • přehled o výsledcích procesů uznávání, zapojení jednotlivých resortů;
  • celkový přehled skládaných zkoušek; přehled přípravy a schvalování standardů, rekvalifikace připravené podle NSK

16:00 -      17:00     diskuse v plénu k sdělením účastníků panelu

17:30 -      19:30     práce v oborových skupinách:

VÝMĚNA VZKUŠENOSTÍ S OVĚŘOVÁNÍM PODLE STANDARDŮ

19:30         Večeře

Blok II - problematika  stavu oboru a jeho výhledů:

20:30 -     22:00     workshopy oborových skupin:

OBOR A JEHO VÝHLEDY

  • cíl: sdílení zkušeností z výuky daného oboru a zajištění lokálních odlišností, podíl DV na rozvíjení oboru

2. den konference

08:30 -      10:30     workshopy pracovních skupin k tématům

A)VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

  • výuka podle programů, příprava na zkoušku, realizace programů

B) ZKOUŠKA

  • organizace zkoušky, ověřování podle standardů    

11:00 -      13:00     workshopy pracovních skupin

C) INFORMAČNĚ DIAGNOSTICKÝ MODUL

  • zjišťování kompetencí uchazečů, práce s portfoliem, modifikace a individualizace programů

D) STANDARDY A RVP

  • srovnatelnost výstupů z PV a DV
  • ověřitelnost výstupů z PV a DV

13:00         Oběd

14:30 – 16:30     výstupy z pracovních skupin

Soubory ke stažení