Tematická konference v hotelu U Kata, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

25. 2. 2015
obrazek

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

PROGRAM

1. den konference

12:00 Prezence účastníků

12:30 – 13:45 Zahájení

realizace projektu, jeho cíle, cíle konference, proces uznávání 

13:45 – 14:00 Přestávka

14:00 - 16:00 Panelová diskuse zástupců MŠMT; MPSV, NSK a zástupců garantů: přehled o výsledcích procesů uznávání, zapojení jednotlivých resortů; celkový přehled skládaných zkoušek; přehled přípravy a schvalování standardů, rekvalifikace připravené podle NSK; rekvalifikace.

16:00 – 16:15 Přestávka

16:15 – 19:00 Diskuse v plénu ke sdělením účastníků panelu; autorizace škol pro uvedené profesní kvalifikace; výměna zkušeností s ověřováním podle standardů (69-017-M; 69-018-M)

19:00 Večeře

20:00 - 22:00 Workshop – obor a jeho výhledy sdílení zkušeností z výuky daného oboru a zajištění lokálních odlišností, podíl DV na rozvíjení oboru 

 

2. den konference

08:15 - 10:15 workshopy pracovních skupin k tématům

A)VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - výuka podle programů

10:30 - 12:30 workshopy pracovních skupin

C) INFORMAČNĚ DIAGNOSTICKÝ MODUL - zjišťování kompetencí uchazečů, práce s portfoliem, modifikace a individualizace programů

D) STANDARDY A RVP - srovnatelnost výstupů z PV a DV, ověřitelnost výstupů z PV a DV