Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 15. - 16.4. 2013

1. 3. 2014
obrazek

Hlavním posláním konference bylo seznámit účastníky s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde byl vyhrazen dostatečný prostor.

 

Program konference

 

15. 4. 2013

16:00     – 17:00  Odborná diskuse

17:00     – 17:30 Úvod     PhDr. Jana Bydžovská

17:30     – 19:00 Dokumentace pilotního ověřování  - práce se vzorovými podklady I,

                           Mgr. Petr Polívka

19:00                  Večeře

20:00     - 24:00 Posterová diskuse – Jak získat účastníky PO      

                           PhDr. Jiřina Novotná, PhDr. Helena Marinková

 

16. 4. 2013

8:30      – 10:00 Dokumentace pilotního ověřování - práce se vzorovými podklady II

                           Mgr. Petr Polívka

10:30     – 12:00 Organizace a ekonomická část realizace pilotního ověřování

                            Mgr. Renáta Drábová, Ing. Petra Hrabětová      

12:30     – 14:00 Problematika uznávání na středních školách  

                           PhDr. Jiřina Novotná

14:00                   Oběd

15:00     – 16:30 Krajské sekce – problematika pilotního ověřování v krajích