Závěrečná konference projektu UNIV 3, Brno

9. 6. 2015
obrazek

Hlavním posláním konference, která se uskutečnila 27. – 28. dubna 2015 v hotelu Voroněž v Brně, bylo zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Mimo zhodnocení projektu ze strany jeho vedení, byl hlavní důraz kladen na vystoupení zástupců všech zapojených subjektů. Tedy účastníků pilotního ověřování programů dalšího vzdělávání, lektorů, sociálních partnerů, představitelů škol a vzdělávacích institucí, krajských samospráv a rovněž zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, úřadů práce a dalších.

Příspěvky prezentované na konferenci jsou dostupné zde

V tomto odkazu můžete shlédnout sestřih z konference.

 

 

Program

První den:

14:00 – prezence

14:30 – 15:30 – diskusní fórum účastníků konference

15:30 – 16:30 – slavnostní zahájení, úvodní projevy zástupců NÚV, MŠMT

16:30 – 17:00 – coffee break

17:00 – 18:30 – I. blok jednání - vystoupení zástupců škol, vzdělávacích institucí a sociálních partnerů zapojených do projektu

19:00 – 20:00 – večeře

20:30 – 23:00 - diskusní fórum účastníků konference

Druhý den:

9:30 – 11:30 – II. blok jednání - vystoupení zástupců MŠMT, NÚV, spolupracujících organizací a sociálních partnerů

11:30 – 11:45 – coffee break

11:45 – 13:00 – III. blok jednání - vystoupení zástupců škol, vzdělávacích institucí a sociálních partnerů zapojených do projektu

13:00 – oběd