Pardubické vzdělávání může lidem pomoci bezplatně nastartovat kariéru detektivů

3. 12. 2013

Region - Lidem v Pardubickém kraji se otevřela nová cesta, jak se stát proškoleným bodyguardem či soukromým detektivem. Vzdělávací programy pro dospělé s touto problematikou vznikly na středních školách a prakticky se ověřovaly právě v Pardubicích. Novou cestu k získání kvalifikace pro práci detektiva / koncipienta otevřel projekt nazvaný UNIV 3. Ten navázal na předchozí projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, kterými ministerstvo školství od roku 2005 systematicky podporovalo transformaci středních odborných škol ve vzdělavatele dospělých a podnikatele na trhu dalšího vzdělávání. Tato cesta k novému typu žáků (klientů) byla pro střední školy přínosná. Zejména v době poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání jim pomohlo lépe využívat jejich personální i materiální kapacity. Školy proto s využitím evropských i státních prostředků pracovaly na vzdělávání svých pedagogů v andragogice (lektorování dospělých), kantoři se učili analyzovat trh práce, vytvářet vzdělávací programy pro různé profesní kvalifikace i manažersky pracovat s již vytvořenými programy. 

Veškeré vytvořené vzdělávací programy přitom vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Ta je v zásadě oficiálním „katalogem“ profesních kvalifikací – jasně stanovuje, které znalosti a dovednosti musí absolvent vzdělávání při zkoušce prokázat. Koordinaci celého projektu UNIV 3 měl na starosti Národní ústav pro vzdělávání Praha. V projektu se ke středním školám připojily i soukromé vzdělávací instituce. A právě příkladem takové spolupráce školy a „vzdělávačky“ je program Detektiv / koncipient, do jehož pilotního ověření v praxi se pustilo vzdělávací centrum OKO.    

Strážní  a detektivové 

Centrum OKO působí v Královehradeckém a Pardubickém kraji, své pobočky má v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou. Své služby poskytuje firmám, školám, dospělým, dětem i mládeži, specializuje se především na množství jazykových kurzů, doslova od angličtiny po čínštinu. Jakýmsi prologem k náročnějšímu a obsáhlejšímu vzdělávacímu programu Detektiv / koncipient byl v centru OKO už pilotní kurz vzdělávacího programu Strážný. Vzdělávací program k této profesní kvalifikaci vytvořilo v projektu UNIV 3 Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (konkrétní zadání Soukromá střední odborná škola Hranice). Centrum OKO v Pardubickém kraji jej poté prakticky ověřilo s prvními zájemci o doplnění kvalifikace. Čtyřicetihodinové teoretické vzdělávání strážných vrcholilo koncem září. Do programu se přihlásilo deset zájemců. Někteří z nich zareagovali na inzertní poptávku, další účastníky vytipovaly z řad svých potenciálních zaměstnanců různé bezpečnostní agentury. Dva zájemce dodal také Úřad práce. „Mezi lidmi z databáze Úřadu práce ale nebývá vždy patrný skutečný zájem o vzdělávání. Najdou se i takoví, kteří o práci ve skutečnosti nestojí, což se často po zahájení kurzu rychle ukáže,“ říká Irma Hubačeková z královéhradecké pobočky českolipské vzdělávací agentury Kustod, která při organizování pardubického kurzu spolupracovala.

Cestu k tomu, jak se stát kvalitním strážným, dokončila v Pardubicích úspěšně sedmička účastníků. Dva odpadli během kurzu, jeden nedorazil na zkoušku. Ostatní v rámci projektu absolvovali celé vzdělávání zdarma, složili zkoušku v dané profesní kvalifikaci a doplnili si tak schopnosti pro úspěšné hledání práce. „V kurzu se naučili hledat východiska z různých krizových situací, učili se  např. jak správně ohlídat parkoviště malé nebo velké firmy, banku nebo obchodní dům, ale také jak zpacifikovat útočníka,“ popisuje Hubačeková.  Navazujícím vzdělávacím programem byl v centru OKO právě Detektiv / koncipient. Ověřilo tak v praxi další vzdělávací program, který vytvořila v projektu UNIV 3 Soukromá střední odborná škola Hranice.„Je to vlastně vyšší level již ověřeného programu Strážný, proto je tentokrát vstupní podmínkou středoškolské vzdělání zájemců,“ vysvětluje Hubačeková. Absolventi si podle ní budou moci otevřít např. vlastní detektivní kancelář, pracovat jako bodyguardi, anebo na odpovědných pozicích a složitějších úkolech v rámci bezpečnostních agentur. „Proto to musí být spolehliví lidé na určité úrovni,“ dodává Hubačeková. Podmínkou k otevření projektového kurzu bylo osm účastníků. Centrum OKO proto oslovilo veřejnost s nabídkou tohoto kurzu. Pro jeho spuštění byly podle Hubačekové už zajištěny prostory, odborní lektoři i zkušební komise (většinou šlo o bývalé zaměstnance kriminální policie ČR). Projekt UNIV 3 ještě nějaký čas běžel (od ověření této profesní kvalifikace). Pokud se během jeho řešení zájemci našli, mohli se v šedesátihodinovém kurzu bezplatně vzdělat a nastartovat třeba zcela novou kariéru detektivů či bodyguadrů.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz