Profesní vzdělávání může vrátit hrobníkům ztracenou úroveň a prestiž

2. 10. 2013

Také návrat prestiže povoláním, která se dostala na spodní příčky společenského žebříčku, je jedním z efektů současného rozvoje celoživotního vzdělávání v ČR. Jednou z takových je profese hrobníka. 

Cech hrobníků, Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) a Střední škola technická Zelený pruh, která působí na Praze 4, se spojily, aby vytvořily a v praxi ověřily nový vzdělávací program. Ten má pomoci vrátit dobré jméno profesi hrobníka, bez níž se společnost neobejde. Program byl během letních prázdnin poprvé prakticky ověřen v rámci projektu celoživotního vzdělávání UNIV 3; a má první úspěšné absolventy.  
Hrobnická profese mívala u nás ještě za První republiky svůj standard, poté ale ztratila prestiž. Během uplynulých desetiletí se slovo hrobník stalo synonymem pro podivína či alkoholika ze spodních příček společenského žebříčku. V Česku v současné době podle odhadů hrobnického cechu působí přibližně 1.500 hrobníků, přitom se však dosud na žádné škole tato profese nevyučovala. 
Sdružení Cech hrobnický funguje od března 2010. Jak cech připustil  v médiích ústy svého předsedy Davida Stejskala, provádí práci na pohřebištích často lidé bez patřičného oprávnění. Např. kameníci vstupují při práci bez souhlasu do hrobů a může docházet i k poškození uložených ostatků. 
Jednou z cest, jak vrátit profesím kolem posledních věcí člověka patřičné místo a úroveň, je podle zainteresovaných stran využití principu vzdělávání v tzv. profesních (dříve dílčích) kvalifikacích. Toto vzdělávání už od roku 2005 významně podporovaly projekty ministerstva školství nazvané UNIV, které řešil Národní ústav pro vzdělávání Praha. 

Hrobníci a cukrářka

V poslední fázi probíhala již třetí etapa nazvaná UNIV 3. Ta se s využitím evropských a státních prostředků zaměřila na tvorbu vzdělávacích programů v těch kvalifikacích, které již mají stanoven svůj standard v Národní soustavě kvalifikací (NSK), tedy v oficiální databázi potřebných znalostí a dovedností, které musí absolvent zkoušky v té které profesi ovládat. 
Právě získávání kvalifikace v profesních (dílčích) kvalifikacích může být cestou, kudy z „hrobnického problému“ ven. Nástupní platy hrobníků jsou totiž velmi nízké, řádově kolem deseti tisíc Kč hrubého. Více si vydělají hrobníci s živnostenským listem, kteří pracují pro více obcí, anebo své činnosti kumulují. 
Právě tento trend potvrdilo i složení skupiny absolventů zmíněného kurzu Hrobník, který byl v rámci UNIV 3 vytvořen ve spolupráci Cechu hrobníků, VISK a školy Zelený pruh. Všech dvanáct účastníků „pilotáže“ bylo ze Středočeského kraje. Jedenáct jich absolvovalo celé vzdělávání, jeden po dvou dnech odstoupil z pracovních důvodů, ale hodlá kurz zopakovat. 
„Skupina byla skutečně velmi pestrá. Měli jsme v ní i jednu ženu – vyučenou cukrářku, jeden z účastníků měl bakalářské vzdělání, byli v ní i lidé bez zkušenosti, kteří se s touto profesí setkali poprvé,“ říká Ing. Agáta Kočí, metodička dalšího vzdělávání střediska VISK. Těžiště skupiny však tvořili právě hrobníci z praxe, kteří v obcích často kumulují různé profese. Pracují i jako techničtí pracovníci, řidiči nebo pracovníci údržby zeleně. 
Vzdělávací program UNIV 3 Hrobník byl schválen v červnu a celé padesátihodinové vzdělávání probíhalo už od 15. července na cvičném hřbitově školy Zelený pruh v Praze Braníku. Pilotní kurz vedl přímo David Stejskal, zkušený hrobník, který působí v Říčanech a okolí. Jako jeden z mála je v ČR autorizovanou osobou pro tuto profesi.
„Kurz byl rozdělen na 5 x 10 hodin - z pěti modulů programu byl jen jeden teoretický. Díky zázemí „domečku“, kterým je hřbitov vybaven, proběhlo i toto vzdělávání přímo na cvičném hřbitově,“ popisuje Kočí.     
Náplň kurzu tedy byla především velmi praktická. Pohřbívání, exhumace, vedení matriky, rady pozůstalým, zacházení s motorovým nářadím či minirypadlem, to vše jsou věci, které musí hrobník ovládat. Musí ale např. také odhadnout dobu, po kterou v různých podmínkách mrtvé tělo tleje v hrobu.
„Jak nám absolventi kurzu uváděli v dotaznících, bylo pro ně zajímavé především  setkání s otázkami  kolem exhumace, ale velmi je zajímaly i právní záležitosti kolem pohřbívání nebo konkrétní rady vycházející ze zkušeností v jiných zemích světa. Třeba jak ve Švédsku nebo v Dánsku zajišťují rakev při spouštění apod.“ popisuje Kočí. 

Vzdělávání nekončí

Škola Zelený pruh plánuje i zavedení celého učebního hrobnického oboru pro dospělé v rámci kombinovaného víkendového studia. Obor je již akreditován, tvoří jej profesní kvalifikace Hrobník či Stavitel podzemní hrobky, učily by se otázky kolem správy pohřebiště, obřadnictví, exhumace apod. 
Podmínkou je zatím minimální věk účastníků 26 let. To podle slov ředitele školy Ing. Drahoslava Matonohy zajistí jejich potřebnou osobnostní vyzrálost. Podle informací z Cechu hrobnického by ale v budoucnu mohli do tohoto studia nastupovat i lidé mladší. Reálné zavedení oboru je zatím ve výhledu. Podle ředitele školy by ale mohl být zajímavý i pro studenty ze Slovenska nebo Německa, kde podobné vzdělávání rovněž chybí. 
Rekvalifikační kurzy na svém branickém cvičném hřbitově provádí škola Zelený pruh od června 2012, kdy hřbitov dokončila, i mimo UNIV 3. Mít svého kvalifikovaného hrobníka prý totiž může obce krýt třeba v případě, kdy vznikne při práci nějaká škoda.
Také středočeský VISK se bude tímto tématem nadále zabývat. Např. na 3. prosinec 2013 plánovalo do Litoměřic vzdělávací kurz Pohřebnictví v praxi územních samospráv, který se zaměří na plnění povinností územních samosprávných celků v oblasti pohřebnictví a patřičnou legislativu. Cílovou skupinou budou tentokrát zejména úředníci.
Stejně tak plánoval VISK pokračování během projektu UNIV 3. „Na jaro 2014 je předběžně domluveno pilotní ověřování v profesní kvalifikaci Stavitel podzemní hrobky a uvažujeme, že bychom se poté věnovali i kvalifikaci Administrátor pohřebiště,“ avizuje Ing. Kočí. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz