Úvodní konference „jižní skupiny“ projektu UNIV 3 – začátek nové etapy principu UNIV

2. 3. 2013

Brněnský hotel Voroněž byl 25. a 26. února 2013 dějištěm další zásadní události v rámci principu, pro který se v oblasti dalšího vzdělávání v ČR vžil název UNIV. Konala se zde úvodní konference individuálního projektu národního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIV 3 – podpora procesů uznávání.

Pedagogická i další veřejnost se na úvodní konferenci seznámila s obsahem projektu UNIV 3, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a také modernizací akreditačního procesu. 

Stejně jako v případě předcházejících projektů UNIV a UNIV 2 KRAJE, byl řešitelem projektu Národní ústav pro vzdělávání v Praze. Úvodní konference projektu UNIV 3 se odehrávala v etapě, kdy se veřejnost v nabídce programů dalšího vzdělávání seznamovala s konkrétními výsledky předcházejícího projektu UNIV 2 KRAJE. V něm prokázalo 325 zapojených středních odborných škol v třinácti krajích ČR vysokou schopnost být kvalitními vzdělavateli dospělých, tvůrci vzdělávacích programů a spoluhráči sociálním partnerům na trhu vzdělávání. 

Zatímco se projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení, šel projekt UNIV 3, který začal v únoru 2012, ještě dál. Jeho cílem bylo propojit rekvalifikace, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, s procesem uznávání. Při jeho realizaci se navíc tentokrát pracovníci středních škol setkávali a příp. spolupracovali i s ostatními institucemi dalšího vzdělávání, především s těmi, které rekvalifikace samy realizují. 

Stejně jako UNIV 2 KRAJE, byl i UNIV 3 řešen ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy. Pracovně řešitelé rozdělili území ČR ve vnímání projektu na „severní“ a „jižní“ skupinu. Severní skupina zahrnovala kraje Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Středočeský, do jižní skupiny spadaly kraje Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský a Jihočeský. V Brně došlo k setkání právě představitelů této „jižní“ skupiny.

V rámci celého projektu UNIV 3 mělo být připraveno celkem 350 konkrétních modulových rekvalifikačních programů, které jsou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně jsou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy z oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon konkrétní profesní kvalifikace. 

Důležitou aktivitou v projektu proto bylo pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK. To umožnilo v praxi ověřit i nastavení samotných požadavků obsažených v těchto standardech. Celkem se mělo uskutečnit 600 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace. Vedle škol a vzdělávacích institucí se k „pilotážím“ vyjadřovali především zaměstnavatelé, o spolupráci byli žádáni i autorizující orgány a úřady práce. 

Během realizace projektu měly být vyladěny postupy, které měly umožnit, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit vzdělávacího programu v jeho plném rozsahu, ale aby si mohl skutečně doplnit jen ty znalosti a dovednosti, které mu pro naplnění standardu chyběli.

Lidé tedy mohli lépe využít při rekvalifikacích ty dovednosti, které se během života naučili mimo školu, což jim vzdělávání zkrátilo a zlevnilo. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být oficiálně zhodnoceny. 

Další činnosti projektu UNIV 3 se zaměřili na inovaci systému akreditací na MŠMT. Vytvořena byla řada metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti a připraven byl také elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Inovována byla též metodika žádostí o akreditaci. 

Samotná projektová činnost začala v roce 2012 přípravou pracovníků středních škol a institucí dalšího vzdělávání, které na projektu participovali. Na projektových seminářích se účastníci postupně učili tvorbě modulových programů podle standardů NSK, anebo se vzdělávali v roli hodnotitelů v procesu uznávání. To zajistilo dostatek odborníků (mimo projekt autorizovaných osob) pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.   

Do projektu UNIV 3 se v první fázi v šesti krajích „jižní“ skupiny zapojilo 109 škol, z nichž 103 má již velké zkušenosti z účasti v projektu UNIV 2 KRAJE. V 1. vlně UNIV 3 vytvořily zapojené školy 94 vzdělávacích programů, které byly následně ve fázi posuzování.  

Novinkou v principu UNIV byl přitom princip gestorských a konzultačních škol. Tedy ke kvalitě a skutečné praktické využitelnosti gestorem vytvořeného programu se vyjadřovaly i další školy v roli konzultantů. Od března 2013 se v krajích očekávalo připojení dalších desítek škol k projektu UNIV 3, které začaly vytvářet a konzultovat další vzdělávací programy ve 2. vlně. Očekávalo se brzké zapojení dalších institucí realizujících další vzdělávání.

Pracovní jednání Úvodní konference projektu UNIV 3  bylo v brněnském hotelu Voroněž soustředěno v úvodní den  do formy volného diskusního fóra a odborné diskuse. Druhý pracovní den pak přinesl v blocích jednání vystoupení zástupců MŠMT, NÚV, spolupracujících organizací a sociálních partnerů. Zástupci UNIV 3 seznámili účastníky zejména se záměry, obsahem a organizací projektu.

„Jižní“ skupina UNIV 3

Počet dosud zapojených škol v projektu UNIV 3 / z toho počet škol zapojených už v projektu UNIV 2 KRAJE / počet programů gestorovaných školami v kraji v 1. vlně projektu UNIV 3:  

Přehled programů gestorovaných školami v jednotlivých krajích v 1. vlně projektu UNIV 3:

Moravskoslezský 

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek, Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, Výpomoc při přípravě pokrmů, Výroba knedlíků, Chemik pro obsluhu zařízení, Příprava teplých pokrmů, Vrtání kovových materiálů, Zemědělský kovář. 

Vysočina 

Dekoratér keramiky, Výrobce sádrových forem, Rytec skla, Sklář pro duté sklo, Brusič skla, Bourání masa, Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat, Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat, Úpravy a opravy oděvů, Zámečník, Kominík - Měření spalin, Autolakýrník - finální povrchová úprava, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, Skladník, Manipulace se zbožím a materiálem, Stavitel podzemní hrobky, Elektrické rozvody, Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty, Chovatel a ošetřovatel skotu, Pěstitel základních plodin, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Údržba lesních cest, Doprava dříví, Frézování kovových materiálů, Soustružení kovových materiálů.    

Zlínský

Brusič skla, Točíř keramiky, Kontrolor strojírenských výrobků, Výroba jemného pečiva, Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin, Výpomoc při obsluze hostů, Výroba příloh, Manipulace se zbožím a materiálem, Řemeslná výroba perníků, Zhotovitel zateplovacích systémů, Údržba veřejné zeleně, Sportovní masáž.

Olomoucký

Výroba karamelových a kandytových výrobků, Základy kovoobráběčské práce, Barman, Zemědělský kovář, Zhotovení pánských obleků, Manažer prodeje, Mechanik optických přístrojů, Evidence zásob zboží a materiálu. 

Jihomoravský 

Chemik – laborant, Chovatel okrasných a akvarijních ryb, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Knihař na automatických knihařských linkách, Kominík - Revizní technik spalinových cest, Montér strojů a zařízení, Podkovář, Podlahář povlakových podlah, Pokrývač skládaných krytin, Přeprava a ustájení jatečných zvířat, Ruční práce v produkčním zahradnictví, Rybníkář, Řemeslné zpracování čokolády, Sklenář, Sommelier, Stavební truhlář, Školkař, Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská, Zpracovatel ryb.  

Jihočeský

Doprava dříví, Elektrická zařízení, Florista, Fotograf v minilabu, Fotoreportér, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel vodní drůbeže, Krajinář, Líhňař, Montér ocelových konstrukcí, Montér suchých staveb, Opravář malé zemědělské mechanizace, Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat, Pěstební činnost a ochrana lesa, Podlahář betonových podlah, Pomocník podkováře, Pstruhař, Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Výroba trvanlivého pečiva, Zelinář, Zhotovování sukní. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ