Úvodní konference „severní skupiny“ projektu UNIV 3 – začátek nové etapy principu UNIV

1. 2. 2013

Hotel Lions v Nesuchyni ve Středočeském kraji byl 21. a 22. února 2013 dějištěm další zásadní události v rámci principu, pro který se v oblasti dalšího vzdělávání v ČR vžil název UNIV. Konala se zde úvodní konference individuálního projektu národního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIV 3 – podpora procesů uznávání.

Pedagogická i další veřejnost se na úvodní konferenci seznámila s obsahem projektu UNIV 3, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a také modernizací akreditačního procesu. Stejně jako v případě předcházejících projektů UNIV a UNIV 2 KRAJE, byl řešitelem projektu Národní ústav pro vzdělávání v Praze. Úvodní konference projektu UNIV 3 se odehrávala v etapě, kdy se veřejnost v nabídce programů dalšího vzdělávání seznamovala s konkrétními výsledky předcházejícího projektu UNIV 2 KRAJE. V něm prokázalo 325 zapojených středních odborných škol v třinácti krajích ČR vysokou schopnost být kvalitními vzdělavateli dospělých, tvůrci vzdělávacích programů a spoluhráči sociálním partnerům na trhu vzdělávání. 

Zatímco se projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení, šel projekt UNIV 3, který začal v únoru 2012, ještě dál. Jeho cílem bylo propojit rekvalifikace, kterými se lidé připravovali k vykonání zkoušky, s procesem uznávání. Při jeho realizaci se navíc tentokrát pracovníci středních škol setkávali a příp. spolupracovali i s ostatními institucemi dalšího vzdělávání, především s těmi, které rekvalifikace samy realizují. 

Stejně jako UNIV 2 KRAJE, byl i UNIV 3 řešen ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy. Pracovně řešitelé rozdělili území ČR ve vnímání projektu na „severní“ a „jižní“ skupinu. Severní skupina zahrnovala kraje Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Středočeský, do jižní skupiny spadaly kraje Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský a Jihočeský. V Nesuchyni proběhlo setkání právě představitelů této „severní“ skupiny.

V rámci celého projektu UNIV 3 mělo být připraveno celkem 350 konkrétních modulových rekvalifikačních programů, které jsou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně jsou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy z oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon konkrétní profesní kvalifikace. 

Důležitou aktivitou v projektu proto bylo pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK. To umožnilo v praxi ověřit i nastavení samotných požadavků obsažených v těchto standardech. Celkem se mělo uskutečnit 600 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace. Vedle škol a vzdělávacích institucí se k „pilotážím“ vyjadřovali především zaměstnavatelé, o spolupráci byli žádány i autorizující orgány a úřady práce. 

Během realizace projektu měly být vyladěny postupy, které měly umožnit, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit vzdělávacího programu v jeho plném rozsahu, ale aby si mohl skutečně doplnit jen ty znalosti a dovednosti, které mu pro naplnění standardu chyběly.

Lidé tedy mohli lépe využít při rekvalifikacích ty dovednosti, které se během života naučili mimo školu, což jim vzdělávání zkrátilo a zlevnilo. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být oficiálně zhodnoceny. 

Další činnosti projektu UNIV 3 se zaměřili na inovaci systému akreditací na MŠMT. Vytvořena měla být řada metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti a připraven byl také elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Inovována byla též metodika žádostí o akreditaci. 

Samotná projektová činnost začala v roce 2012 přípravou pracovníků středních škol a institucí dalšího vzdělávání, které na projektu participovali. Na projektových seminářích se účastníci postupně učili tvorbě modulových programů podle standardů NSK, anebo se vzdělávali v roli hodnotitelů v procesu uznávání. To zajistilo dostatek odborníků (mimo projekt autorizovaných osob) pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.   

Do projektu UNIV 3 se v první fázi v sedmi krajích „severní“ skupiny zapojilo 83 škol, z nichž 78 má již velké zkušenosti z účasti v projektu UNIV 2 KRAJE. V 1. vlně UNIV 3 vytvořily zapojené školy 90 vzdělávacích programů, které byly následně ve fázi posuzování.  

Novinkou v principu UNIV byl přitom princip gestorských a konzultačních škol. Tedy ke kvalitě a skutečné praktické využitelnosti gestorem vytvořeného programu se vyjadřovaly i další školy v roli konzultantů. Od března 2013 se v krajích očekávalo připojení dalších desítek škol k projektu UNIV 3, které začaly vytvářet a konzultovat další vzdělávací programy ve 2. vlně. Očekávalo se brzké zapojení dalších institucí realizujících další vzdělávání.

Pracovní jednání úvodní konference projektu UNIV 3  bylo v hotelu Lions v Nesuchyni soustředěno v úvodní den  do formy volného diskusního fóra a odborné diskuse. Druhý pracovní den pak přinesl v blocích jednání vystoupení zástupců MŠMT, NÚV, spolupracujících organizací a sociálních partnerů. Zástupci UNIV 3 seznámili účastníky zejména se záměry, obsahem a organizací projektu.

„Severní“ skupina UNIV 3 

Počet dosud zapojených škol v projektu UNIV 3 / z toho počet škol zapojených už v projektu UNIV 2 KRAJE / počet programů gestorovaných školami v 1. vlně projektu UNIV 3:

Přehled programů gestorovaných školami v jednotlivých krajích v 1. vlně projektu UNIV 3:

Plzeňský 

Vylévač keramiky, Výrobce lisované keramiky, Zpracování živočišných tuků, Autolakýrník - přípravář, Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, Práce v ubytovacím zařízení, Pokladní, Zedník, Podlahář dřevěných podlah, Příprava minutek, Malíř.

Karlovarský

Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich, Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže, Výroba konzerv, Výroba těstovin, Výroba nečokoládových cukrovinek, Výroba zmrzlin, Stříhání oděvů (střihová služba), Obsluha pálicích pecí, Sklář pro lisované sklo, Sklář pro duté sklo, Keramik-modelář, Vylévač keramiky, Výrobce lisované keramiky, Manažer prodeje.

Ústecký 

Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat, Zhotovování pánských plášťů a bund,     Dělník ve strojírenské výrobě, Umělecký truhlář, Knihař na knihařských strojích, Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest, Kuchař expedient, Sadovník, Květinář, Prodavač, Stavitel podzemní hrobky, Elektrické instalace, Výroba nečokoládových cukrovinek, Složitá obsluha hostů, Broušení kovových materiálů.

Liberecký

Autolakýrník - finální povrchová úprava, Sklář pro technické sklo, Malíř skla, Tavič skloviny, Výrobce vánočních skleněných ozdob,  Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků, Těžební činnost.
Královéhradecký 
Soustružení kovových materiálů, Obsluha CNC obráběcích strojů, Výroba chleba a běžného pečiva, Šička interiérového vybavení, Příprava pokrmů studené kuchyně, Jednoduchá obsluha hostů.

Pardubický

Podlahář bezespárých podlah, Pěstitel základních plodin, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců, Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb, Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže, Výroba konzerv, Výroba restauračních moučníků, Výroba perníku, Truhlář nábytkář. 

Středočeský 

Ovocnář, Ošetřovatel koní, Greenkeeper, Sportovní masáž, Podlahář dřevěných podlah, Tapetář, Truhlář nábytkář,    Výroba zákusků a dortů, Dlaždič, Tesař, Podlahář betonových podlah, Dlaždič prefabrikovaných dlažeb, Tapetář, Lakýrník a natěrač, Výroba sazenic, Pěstební činnost a ochrana lesa, Montážník nábytku, Zhotovování dámských kostýmů a plášťů, Stříhání oděvů (střihová služba), Florista, Vazačské práce, Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat, Opravář malé zemědělské mechanizace, Výpomoc při přípravě pokrmů, Výroba zmrzlin, Manipulační práce se zbožím ve skladu, Skladník, Opravář strojů a zařízení, Podlahář plovoucích podlah.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ