Bude dost kvalifikovaných pracovních sil?

28. 7. 2014

28.7.2014    Pražský deník -  Projekt UNIV 3 přispíval ke zkvalitňování programů dalšího profesního vzdělávání. Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, v jehož rámci realizoval veřejnou zakázku Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností Trexima. Zapojeni byli rovněž zaměstnavatelé jako odborníci z praxe.

Tento projekt souvisí s Národní soustavou kvalifikací, která tehdy už pět let vyvolávala pozitivní odezvu odborníků ze škol i výrobní praxe. Zatímco na počátku šlo o vytvoření kostry celého ambiciózního záměru, zde šlo o další praktické kroky. Zjednodušeně řečeno, cílem bylo poskytnout národní ekonomice odborné pracovníky, kteří v ní dlouhodobě chyběli, ačkoli školy produkují nejrůznější absolventy v hojném počtu. Jenomže poptávku podniků neuspokojují.

Během osmi měsíců trvání projektu zástupci zaměstnavatelů absolvovali jako pozorovatelé více než 280 pilotních zkoušek z různých profesních kvalifikací a sledovali zájemce, jak dovedou uplatnit znalosti získané během školy i mimo ni.

Zaměstnavatelé si ověřovali, zda absolventi zkušební fáze splňovali požadavky k tomu, aby se stali platnou posilou na trhu práce. V této souvislosti přinášíme dva názory účastníků projektu.

JOLANA MYSLIVCOVÁ, ředitelka turistického centra JOMYS

„Během letošního roku jsem se zúčastnila řady zkoušek z profesní kvalifikace z oblasti cestovního ruchu. Je mi líto, že například profese průvodce anebo delegáta je v současnosti dost podceňována.

Ani samotné cestovní kanceláře nemají čas a sil, aby se zabývaly jejich doškolováním. Cením si proto fakt, že s pomocí evropských dotací se ledy pohnuly a že vznikly vzdělávací programy, které pomůžou i pracovníkům a firmám v mém oboru.“

TOMÁŠ BRANCUZSKÝ, personální ředitel společnosti CZ LOKO

„Za přínosný považuji fakt, že v rámci tohoto projektu zaměstnavatelé získají cenné informace ze vzdělávací praxe. Tedy jak absolventi přípravných kurzů zvládají nároky, které se ně budou klást při výkonu povolání. Konkrétně v Ledči nad Sázavou jsem viděl výbornou práci při náboru a výcviku dobrovolníků, kteří ověřovali kritéria profesní kvalifikace Dělník ve strojírenství. Je to určitě cesta, jak dostat do podniků nové šikovné pracovníky.“