Musil: Petrův čin by neměl být zapomenut

8. 1. 2015

4.12.2014    Žďárský deník Žďárská obchodní škola se veřejnosti neuzavírá, v příštím týdnu chystá ve spolupráci s partnery akci nazvanou Adventní zastavení

Žďár nad Sázavou – Trvalé pietní místo připomínající statečný čin studenta Petra Vejvody, který v říjnu zahynul rukou psychicky nemocné ženy při obraně své spolužačky, hodlá ve vstupním vestibulu zřídit Střední škola obchodní a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou. Podle ředitele Zdeňka Musila k tomu dojde ještě tento školní rok. 

* Je už zřejmé, jak bude pietní místo ve škole vypadat?

S největší pravděpodobností půjde o pamětní desku. Jsme ve spojení se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově a také se sklářem z Přibyslavi a v současné době čekáme na jejich návrhy. Chtěli bychom umístění pamětní desky projednat také s vedením města, zatím jsme hovořili pouze o našem záměru uspořádat memoriál Petra Vejvody v některých sportovních disciplínách. 

* Zmiňoval jste i dobročinný koncert, který by se mohl ve městě uskutečnit…

Spolupracujeme se Smíchovskou komorní filharmonií a jeden benefiční koncert se už odehrál 18. listopadu v Praze. Byl pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Cesta domů a jeho výtěžek je určen na podporu postižených dětí. Na tento koncert jsme pozvali i Petrovu rodinu a byli tam také někteří naši žáci i učitelé. Rádi bychom uspořádali ještě jeden koncert, a to přímo ve Žďáře nad Sázavou, ale chceme tuto věc ještě projednat s novým vedením města. Bylo by vhodné, kdyby se koncert uskutečnil ve spojitosti s plánovaným memoriálem. 

* Od tragické události, která šokovala celou republiku, uplynuly necelé dva měsíce. Jak vypadá situace ve škole nyní? 

Situace se uklidnila, škola funguje v běžném režimu. Pokud by se ale ještě některý z žáků potřeboval k události vrátit, protože ji po psychické stránce obtížně zpracovává, učitelé mu podají kompletní informace, jak má postupovat dál. 

* Jak je to nyní s přístupem do školní budovy? Jsou pravidla přísnější?

Přístup do školy se ještě zpřísnil, a to v tom smyslu, že žák, který má službu na recepci ve vstupním vestibulu, musí důsledně dodržovat zapisování všech příchozích do knihy návštěv, přičemž spolupracuje se sekretariátem. Žáci, kteří chodí do školy samostatným vchodem na svůj čip, byli poučeni, že dovnitř nesmí vpustit cizí osobu a musí svým čipem zaregistrovat svůj příchod, který se objeví v elektronické třídní knize. Rodič má tak možnost prostřednictvím webu školy zkontrolovat přítomnost dítěte ve škole. 

* A jak se do školní budovy dostanou ostatní?

Zaměstnanci a návštěvníci do školy chodí hlavním vchodem. Návštěvy ale nejdříve musí zazvonit na sekretariát a ohlásit, za kým jdou. Ten je pak zkontaktován asistentkou ředitele a buď on, anebo někdo další pověřený si pak návštěvníka přijde vyzvednout do sekretariátu. 

* Neobáváte se, že to, co se ve škole stalo, by mohlo negativně ovlivnit zájem výhledových žáků o studium?

Zpočátku jsme z tohoto negativního stigmatu měli určité obavy. Ty se ale nepotvrdily, protože od té doby jsme přijali už pět nových žáků, kteří k nám přestoupili z jiných škol. Ti, co přišli, se zajímali o konkrétní obor. To, že k tragédii došlo právě u nás, byla obrovská shoda náhod, a myslím, že všichni si uvědomují, že se tato tragédie mohla stát v kterékoli jiné škole nebo instituci. 

* Možnost nominace Petra Vejvody na letošní Cenu Michala Velíška strhla v rámci celé republiky neobyčejně silnou vlnu zájmu veřejnosti a následně se dostal mezi tři finalisty…

Nominace Petra na Cenu Michala Velíška posílali žáci, rodiče, ale i další lidé ze všech stran – měli jsme ve škole spoustu telefonátů a e­mailů, kde nám sdělovali, že budou Petra nominovat. Nadace ADRA dokonce vstřícně upravila pravidla soutěže, aby bylo Petra možné na ocenění nominovat již letos. Jeho čin byl bezesporu hrdinský a zaslouží si, aby nebyl zapomenut. Petr byl ve škole navíc určitou osobností, protože díky jeho vstřícnosti si ho každý všiml. Měl spoustu kamarádů a velice dobře vycházel také s učiteli. 

* Včera byl Petr Vejvoda v Praze slavnostně vyhlášen jako vítěz letošního ročníku ceny. Jaký z toho máte pocit?

Je to určitě pocit radosti a zadostiučinění, i když si uvědomuji, že nám a hlavně rodičům to Petra nevrátí. Podobnost jeho činu s Michalem Velíškem a hlavně dopad této tragédie na celou českou, ale i mezinárodní veřejnost, určitě zůstanou dlouhodobě zakotveny v mysli mnoha lidí. 

* Hovořil jste o tom, že ve škole se vše vrátilo do běžného režimu, což dokládá i tradiční den otevřených dveří, který se uskutečnil minulý týden. Co mohli návštěvníci vidět?

Například ukázky praktické činnosti našich žáků učebních oborů rekondiční a sportovní masér, kuchař­číšník, kadeřník či interiérová a aranžérská tvorba, ale mohli se rovněž seznámit s fiktivní firmou studentů obchodní akademie nebo získat informace o studiu ekonomického lycea. Těch informací bylo samozřejmě pro návštěvníky připraveno více. Maturitou je zakončen i čtyřletý studijní obor kosmetické služby a v rámci nástavbového studia absolventům učebního oboru nabízíme dvouletý nástavbový obor podnikání zakončený maturitní zkouškou.

* Učební obor rekondiční a sportovní masér letos nabízíte prvním rokem. Proč jste se přiklonili právě k němu?

Realizovali jsme projekty Národního ústavu pro vzdělávání UNIV2 a UNIV3 ve spolupráci s úřadem práce, z nichž mimojiné vyplynulo, že o absolventy tohoto oboru je mezi zaměstnavateli zájem. Kromě toho jsme připravovali a následně realizovali masérskou kvalifikační zkoušku v rámci vzdělávání dospělých, takže jsme v tomto ohledu měli na co navázat. Obor je zakončen získáním výučního listu, takže jeho držitel si může po vyučení například otevřít masérskou živnost, anebo si třeba ještě dodělat v rámci dalšího vzdělávání maturitní nástavbu. 

* Připravujete v dohledné době pro veřejnost ještě nějakou další akci?

Ve čtvrtek 11. prosince chystáme ve spolupráci s některými řemeslnými firmami či živnostníky akci nazvanou Adventní zastavení. Rádi bychom tímto pozvali zájemce z řad veřejnosti a žďárských škol, pro které budou v naší škole připraveny tvůrčí dílny a výrobky žáků a partnerů, které si návštěvníci budou moci zakoupit pro zpříjemnění a výzdobu nastávajících Vánoc. Předloňská zkušenost z této naší akce ukázala velký zájem a zejména spokojenost návštěvníků z příjemně prožitého dne