Nedostatek kvalifikovaných sklářů řeší vzdělávání dospělých

23. 5. 2014

Českolipský deník - Malovat a foukat sklo se učili v Novém Boru. Z dalších kurzů vyšli strojníci sklářských strojů. České sklářství se po hubených letech opět vrací na výsluní. Rostoucí poptávce po sklu z regionu je ale těžké vyhovět. Kvalifikovaných pracovníků je nedostatek a studenti se na sklářské obory zrovna nehrnou. Pomoci mělo vzdělávání dospělých v projektu UNIV 3.

„Po řemeslnících v oboru je poptávka, ale dětí do škol přichází méně, než v předrevolučních letech. Škola je postupně prázdnější, máme málo dětí v oborech,a přitom je po absolventech velká poptávka. Ti, kteří se vyučí, ani nestačí pokrýt požadavky podnikatelů,“ řekl zástupce ředitelky VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor pro praktické vyučování Pavel Tille.

V Novém Boru v březnu otevřeli tři vzdělávací programy v profesních kvalifikacích Malíř skla – tahová technika, Malíř skla – podklady a Sklář pro duté sklo. Další kurzy ještě chtěli vypsat, podle Tilleho se však tou dobou nevědělo kdy. Zájemci měli sledovat web školy a projektu UNIV3.

V březnu například prošlo kurzem malířek šest žen. „Zajímavé bylo spektrum jejich složení. Měli jsme tu několik paní se základním vzděláním a vedle nich i dvě inženýrky,“ tvrdil Tille.

Umí dělat rukama

Přestože je pro malíře skla nezbytný určitý základ výtvarných schopností, byla úspěšnost v kurzech vysoká. „Ženy byly úspěšné stoprocentně. Dobře to dopadlo také u sklářů,“ potvrzoval Tille s tím, že většina uchazečů kurzy zvládla a získala certifikát o jejich absolvování.

Přestože je vzdělávání dospělých odlišné od vzdělávání teenagerů, učitelé si přístup svých vrstevníků pochvalovali. „Navíc bývají dospělí už celkem zruční, něco prožili, něco už umí rukama udělat. I to je deviza a výhoda,“ dodával Pavel Tille.

Jarními kurzy práce novoborské sklářské školy v UNIV 3 neskončila. „Projekt byl prodloužen do roku 2015. Chceme otevřít i kurz Strojník sklářských zařízení,“ řekla Jarmila Halouzková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Pro tuto pilotáž ale není novoborská škola úplně stoprocentně vybavena. „Proto se chceme domluvit s naším sociálním partnerem, zdejším podnikem Crystalex,“ avizoval Tille. Crystalex ovšem není zdaleka jediný sociální partner školy. Škola spolupracuje téměř se všemi sklářskými firmami v okolí, a nejen v tom blízkém.

Ti, kteří „sklářskou šanci“ na trhu práce v Libereckém kraji využijí, naváží na dlouhou tradici sklářského vzdělávání v Novém Boru, kde se lidé učí sklářskému řemeslu od roku 1763, kdy zde byla založena piaristická škola pro děti sklářů, která vyučovala kreslení a modelování.

Co je UNIV 3?

Projekt, který z pověření Ministerstva školství ČR řešil Národní ústav pro vzdělávání v Praze. • Střední odborné školy po celé republice tak vzdělávaly dospělé ve vytipovaných profesních kvalifikacích, které se mohou dobře uplatnit na regionálním trhu práce. Školy vzdělávací programy samy vytvářely a poté je pilotně ověřovaly s prvními účastníky, kteří měly kurzy bezplatné.