Získání nové profesní kvalifikace není lehké

18. 6. 2014

Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni získala koncem roku 2011 od Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizaci pro profesní kvalifikaci Správce operačních systémů pro malé a střední organizace.

Koncem dubna se uskutečnila v této oblasti na škole malá premiéra – rekvalifikační zkouška. Přihlásilo se na ni 8 účastníků, kteří předtím na škole absolvovali 200hodinový bezplatný kurz hrazený z prostředků projektu UNIV 3 KRAJE. Po skončení tohoto kurzu skládali rovněž zkoušku, zde však získali „pouze“ osvědčení o absolvování kurzu. Protože však téměř všichni účastníci kurzu chtěli to, co se naučili, zužitkovat i v dalším pracovním životě, rozhodli se absolvovat i tuto oficiální rekvalifikační zkoušku. Díky výborné spolupráci s úřadem práce se i přes počáteční problémy pro 4 jejich klienty povedlo dohodnout, že celý kurz i zkoušky jim byly uznány, jako rekvalifikační se všemi výhodami a náklady. Zkoušky úřad práce rekvalifikantům uhradil.

Zkouška, jejíž kvalifikační a hodnoticí standardy jsou stanoveny v Národní soustavě kvalifikací, se skládala z písemného testu a praktické části spojené s ústním ověřováním znalostí a byla skutečně náročná – trvala 6 hodin. Zahrnovala ověření znalostí z analýzy hardwaru a softwaru, včetně návrhu nejvhodnějších licencí, použití v konkrétní firmě, dále schopnost nainstalovat různé operační systémy a jejich síťového propojení včetně případných výstupních zařízení. Zkoušení museli prokázat rovněž znalost možností zabezpečení a ochrany dat před napadením a zničením.

Úspěšní absolventi získali Osvědčení o profesní kvalifikaci Správce operačních systémů pro malé a střední organizace podepsané autorizovaným zástupcem školy a opatřené „kulatým“ razítkem. Většina z nich uvedla, že by tuto profesi chtěla vykonávat.

Možnost využít školou nabízené rekvalifikační kurzy zakončené rekvalifikační zkouškou mají všichni zájemci bez zdravotního omezení, bez ohledu na věk a vzdělání. Stačí základy počítačové gramotnosti a velká chuť se něco nového naučit. A to také byla závěrečná slova všech absolventů bez rozdílu: „I kdybych to náhodou nevyužil pracovně, hodně jsem se naučil!“.