Projekt UNIV 3 pomalu vstupuje do cíle

12. 12. 2014
obrazek

Projekt UNIV 3 vstupoval do cílové rovinky. V tomto duchu se neslo výjezdní projektové zasedání, ke kterému se projektový tým sešel 9. a 10. prosince 2014 v Zámeckém hotelu v Třešti.

Kongresový sál Zámeckého hotelu v Třešti na Jihlavsku, pracoviště Akademie věd ČR, byl po čase opět místem konání výjezdního zasedání projektového týmu UNIV 3. V předvánočním čase tu zazněly výstupy a data, s nimiž projekt po více než 640 realizovaných pilotních ověřováních vytvořených vzdělávacích programů vstupoval do závěrečné etapy. Cílovým bodem byl 30. červen 2015, který byl datem plánovaným ukončení projektu.

Zásadní blok jednání patřil v Třešti koordinátorům projektu v jednotlivých krajích a jejich závěrečným zprávám. Souhrnná prezentovaná čísla hovořila o tom, že projekt měl po 44 měsících řešení za sebou např. 11 monitorovacích zpráv, 3 kontroly ze strany MŠMT a MF ČR, anebo uzavření 12.146 dohod.

Číslem 3.953 podpořených účastníků projekt překračoval plánovaný stav. Úspěchem byl také průměrný počet účastníků na jednu pilotáž, který činí 9,27. Realizováno bylo mj. 1.436 seminářů pro tvorbu programů DV dle standardů NSK, anebo 2.005 seminářů pro průvodce a hodnotitele v rámci VŘ.

Před řešiteli projektu byla ještě realizace některých dalších seminářů pro průvodce a hodnotitele bez VŘ, realizace seminářů pro tvorbu studijních textů a pracovních setkání ke zpětné vazbě z pilotních ověřování.

Jak uvedla v Třešti ve svém hodnocení Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, měl projekt velmi dobrou zpětnou vazbu od vzdělávacích institucí. „Z reakcí je vidět, že jsou školy rády, že mohou pilotovat,“ shrnula Drábová.

Podle informace manažerky pro PR projektu Ing. Jarmily Halouzkové se velmi pozitivní ohlasy na projekt, na jeho principy a význam pro školy v období nepříznivého demografického vývoje nesly také z Krajských úřadů. Vyplývá to z hodnotící tiskové zprávy, která byla vytvořena na přelomu listopadu a prosince 2014 a která mapuje konkrétní reakce z vedení odborů školství šesti krajů ČR.  

Na setkání v Třešti bylo krajským koordinátorům i představitelům MŠMT ČR představeno také prezentační video Cesta projektem UNIV 3, které sleduje konkrétní motivace a reakce účastníků Pilotních ověřování a atmosféru těchto ověřování.

Aktuální informace ze strany zadavatele projektu přednesli hosté z věcného odboru MŠMT (udržitelnost NSK, rekvalifikace, novelizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání) a z Odboru 23 MŠMT. K diskutovaným tématům pak patřily zejména udržitelnost projektu UNIV 3 a Informační systém pro akreditace.

Do poslední fáze řešení projektu položila v Třešti hlavní manažerka projektu R. Drábová důraz zejména na úspěšné dokončení pilotních ověřování. Zazněl přitom pokyn minimalizovat počet pilotních ověřování končících v březnu 2015, jakožto nejzazším termínu. Úkolem bylo doplnit do IS zbývající pilotní ověřování v počtu 60 až 70.

Výjezdní zasedání v Třešti zakončila porada projektového týmu UNIV 3.