Ucelená prezentace zkoušek
20. 10. 2015

Z vybraných závěrečných zkoušek při pilotním ověřování programů dalšího vzdělávání v rámci projektu jsme vytvořili ucelenou prezentaci:  

Závěrečné hodnotící semináře
08. 10. 2015

Ve dnech 1.-7.10. se v projektu uskutečnily 3 závěrečné hodnotící semináře, kterých se kromě vedení projektu UNIV 3 zúčastnili i zástupco MŠMT a Národní soustavy kvalifikací. Prezentace ze seminářů jsou ke stažení:   Prezentace…

Vydání informačního CD
05. 10. 2015

Za účelem marketingové a informační podpory projektu jsme vydali CD, které obsahuje výstupní informace o projektu ke stažení a je doplněné dokumentem „Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání“, animovaným instruktážním videoklipem, metodikou pro tvorbu…

Shrnutí PPC kampaně 2015
30. 09. 2015

V polovině května byla ukončená rok trvající PPC kampaň na podporu procesů uznávání. Jak vyplývá z uvedených statistik, výsledky již odrážejí její ukončení. Přesto byla kampaň z hlediska návštěvnosti stránek považována za velmi úspěšnou.

Sborník Příkladů dobré praxe
26. 06. 2015

Přečtěte si příběhy lidí, kteří se se zaujetím pustili do vzdělávacího procesu v projektu UNIV 3, aby si vyzkoušeli, co znají a dovedou, nebo se seznamte s lektory, kteří připravovali vzdělávací programy, kteří uchazeče po celou dobu provázeli celým…