Vydání informačního CD

5. 10. 2015

Za účelem marketingové a informační podpory projektu jsme vydali CD, které obsahuje výstupní informace o projektu ke stažení a je doplněné dokumentem „Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání“, animovaným instruktážním videoklipem, metodikou pro tvorbu programů dalšího vzdělávání a sborníkem příkladů dobré praxe.