26-016-M Elektrotechnik koncových VF zařízení_ finální program