Úvodní konference projektu UNIV 3

1. 3. 2014
obrazek

Hlavním posláním konference konané 21. - 22. února 2013 v hotelu Lions, Nesuchyně bylo seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Program konference

21. února 2013

15:00 – 16:00 – Prezence

16:00 – 18:00 – Diskusní fórum k projednání témat:
• Návaznost projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3
• Spolupráce vzdělávacích institucí a škol v rámci projektu UNIV 3

17:30 – 18:30 – Tisková beseda s novináři

18:30 – 20:00 – Večeře

20:30 – 24:00 - Diskusní fórum k projednání témat:
• Zapojení Úřadů práce do projektu UNIV 3
• Specifika zákona č. 179/2006 Sb. – schválené a neschválené standardy

22. února 2013

9:00 – 10:00 – Prezence

10:00 – 11:30 – I. blok jednání
Ing. Petr Špirhanzl, ředitel odboru financování a rozvojových nástrojů MŠMT
PhDr. Helena Úlovcová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání
Mgr. Jan Karmazín, MPA, vrchní ředitel úseku zaměstnanosti, Úřad práce ČR
PaedDr. Milan Němec, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro školství
PaedDr. Věra Kolmerová, vedoucí oddělení vyššího odb. a dalšího vzdělávání MŠMT
RNDr. Miroslav Kadlec, zástupce projektu NSK 2

11:45 – 13:00 – II. blok jednání
PhDr. Jana Bydžovská, manažerka projektu UNIV 3
PhDr. Helena Marinková, PhD., zástupce manažera projektu UNIV 3 pro obsah
Mgr. Renáta Drábová, zástupce manažera projektu UNIV 3 pro organizaci
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce manažera projektu UNIV 3 pro PR
PaedDr. Ilona Jindrová, ředitelka VOŠ sklářská a Střední škola, Nový Bor

14:00 - 16:00 – Diskuse k příspěvkům vystupujících

16:00 – 18:00- Diskuse k aktuální realizaci projektu
• spolupráce týmů při tvorbě programů
• příprava pilotního ověřování

Soubory ke stažení