Úvodní konference projektu UNIV 3 v Brně

1. 3. 2014
obrazek

Hlavním posláním konference konané 25. - 26. února 2013 v hotelu Voroněž, Brno bylo seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

 

Program konference

25. února 2013

15:00 – 16:00 – Prezence

16:00 – 18:00 – Diskusní fórum k projednání témat:
• Návaznost projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3
• Spolupráce vzdělávacích institucí a škol v rámci projektu UNIV 3

17:30 – 18:30 – Tisková beseda s novináři

18:30 – 20:00 – Večeře

20:30 – 24:00 - Diskusní fórum k projednání témat:
• Zapojení Úřadů práce do projektu UNIV 3
• Specifika zákona č. 179/2006 Sb. – schválené a neschválené standardy

26. února 2013

9:00 – 10:00 – Prezence

10:00 – 11:30 – I. blok jednání
Ivana Choutková, manažerka MŠMT, Odbor financování a rozvojových nástrojů MŠMT
PhDr. Helena Úlovcová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání
Ing. Josef Bürger, vedoucí oddělení zaměstnanosti, Úřad práce ČR
Mgr. Jan Brůha, Oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT
RNDr. Miroslav Kadlec, zástupce projektu NSK 2

11:45 – 13:00 – II. blok jednání
PhDr. Jana Bydžovská, manažerka projektu UNIV 3
PhDr. Helena Marinková, PhD., zástupce manažera projektu UNIV 3 pro obsah
Mgr. Renáta Drábová, zástupce manažera projektu UNIV 3 pro organizaci
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce manažera projektu UNIV 3 pro PR
Ing. Jan Staněk, ředitel SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

14:00 - 16:00 – Diskuse k příspěvkům vystupujících

16:00 – 18:00- Diskuse k aktuální realizaci projektu
• spolupráce týmů při tvorbě programů
• příprava pilotního ověřování

Soubory ke stažení