Střední školy začínají při vzdělávání dospělých spolupracovat se soukromými vzdělávacími institucemi

2. 8. 2013

Střední odborné školy na Vysočině vstoupily do třetí fáze projektů,v nichž se od roku 2005 měnil v podnikatele na poli celoživotního učení dospělých. Nakonec v nich začaly spolupracovat i se soukromými vzdělávacími institucemi v celé ČR. Celoživotní vzdělávání se stává nezbytným pro všechny, kdo chtějí uspět na trhu práce. Po roce 2005 se na tomto poli objevil fenomén tří navazujících projektů UNIV – tedy proměny běžných středních odborných škol v centra celoživotního učení. Nová legislativa (Zákon č. 179/2006 Sb.) totiž umožnila školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání, připravovat vzdělávací programy podle potřeb trhu práce a také je realizovat.  

Stovky středních škol ve všech krajích ČR se proto zapojily do série tří navazujících projektů ministerstva školství nazvaných UNIV, UNIV 2 KRAJE a jako poslední UNIV 3 (řešil je Národní ústav pro vzdělávání v Praze). Učitelé se v nich s využitím evropských a státních prostředků vzdělávali v lektorování dospělých i v marketingu a učili se vytvářet vzdělávací programy. Při výuce dospělých totiž jejich školy lépe využijí své kapacity i při nastalém poklesu počtu dětí. 

Finální projekt UNIV 3 navazoval na předchozí dva projekty a školy v něm připravily celkem 350 rekvalifikačních programů, které jsou od jisté doby ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. V první fázi se do projektu ve 13 krajích zapojilo přes 190 škol. Jimi vytvořené vzdělávací programy procházeli pilotním ověřením s prvními reálnými účastníky.  

Nově i „vzdělávačky“ 

Novinkou bylo zapojení soukromých „vzdělávaček“, které se školami začaly v projektu spolupracovat. Příkladem je nově vzniklé jihlavské školicí středisko VSM Academy, které bylo vybudováno s využitím evropské a státní dotace ve výši 5.700 tisíc Kč ve Znojemské ulici. 

Oficiálně bylo otevřeno 28. srpna 2013, už od počátku srpna zde ale probíhala firemní i jiné vzdělávání. Aktualitou bylo právě i zapojení do projektu UNIV 3. Středisko využilo jeho principu, kdy jedna škola či vzdělávací instituce může program vytvořit a jiná, kdekoli v ČR, pilotně ověřit v praxi.  

Školicí středisko v Jihlavě tedy sáhlo po vzdělávacím programu Montér výplní stavebních otvorů, který připravila SŠ strojní, stavební a dopravní v Liberci. Od srpna do září ho v Jihlavě „pilotovali“ s prvními osmi účastníky, kteří měli v projektu toto vzdělávání zdarma. „Čtyři z nich se rekrutují přímo z naší firmy, další pracují pro naše dodavatele,“ vysvětluje vedoucí střediska Eva Horňáková. 

Jde přitom o pracovníky, kteří bývají najímáni i na konkrétní stavby, často svoji práci dobře znají a léta vykonávají, ale nemají v ní komplexní znalosti a certifikát. „Měli by umět číst dokumentaci, znát tradiční i nové materiály a jejich použití, pracovní nástroje, bezpečnost práce, technologické postupy a mnoho dalšího,“ vysvětluje Horňáková.  Proto na úvod zájemci prošli pohovorem s vyškoleným pracovníkem na pozici „průvodce“, tím byl v tomto případě ing. Věra Pavlů, který jejich pracovní curiculum vitae a rozsah znalostí ověřila. „Pracovník třeba už umí např. číst dokumentaci. Průvodce tedy udělá diagnostickou sondu a konzultuje ji  s lektorem vzdělávání - není pak nutné, aby člověk kurz pro dílčí kvalifikaci absolvoval v plném rozsahu,“ vysvětlila Horňáková. 

Hodinová dotace programu je 200 hodin, jeho stěžejním lektorem byl externí pracovník ing. Stanislav Sikmund. Negativem byla ovšem podle Horňákové velká administrace, která je s celou aktivitou spojena. Přesto ve středisku uvažovali ještě o druhé pilotáži, a sice v dílčí kvalifikaci Montér tepelných čerpadel. Příslušný vzdělávací program měli do konce července dokončit na SŠ zemědělské a ekologické v Kostelci n. Orlicí v Královéhradeckém kraji. 

„Spolupracujeme s firmou, která se zabývá klimatizací, fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly, odkud by byli klienti tohoto vzdělávání. Tato kvalifikace se dá velmi dobře pilotovat v terénu, a praxe je pro vytvoření kvalitních pracovníků pro trh práce velmi podstatná,“ uvažuje Horňáková.  

Klid ani o prázdninách 

Do tvorby vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace se na celé Vysočině v UNIV 3 zapojilo už 14 středních, odborně zaměřených škol, a s nimi i komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a firma ŽĎAS. Do pilotního ověřování profesních kvalifikací se podle informace koordinátorky projektu v kraji Ivety Nemjové zapojilo do té chvíle na Vysočině osm středních odborně zaměřených škol, dále komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a právě firma VSM Jihlava. Účastníky „pilotáží“ jsou zaměstnanci firem, zájemci o zaměstnání z úřadů práce, osoby výdělečně činné i zájemci z řad veřejnosti.„V kraji už v rámci projektu proběhly rekvalifikace Skladník, Barman, Sportovní masáž, Výroba knedlíků, Elektrické instalace, Florista a Příprava teplých pokrmů, do kterých vstoupilo celekm 75 zájemců. Ke zkouškám se dostavilo 72 z nich, u zkoušek uspělo 67, takže úspěšnost byla vysoká,“ shrnula na dotaz JL Nemjová. „Klid“ přitom nebyl ani o prázdninách. Na přelomu července a srpna začaly další rekvalifikace - Dělník ve strojírenské výrobě, Výroba zákusků a dortů, Prodavač, Umělecký truhlář, Dekoratér keramiky a Asistentka/sekretářka, ve kterých se připravovalo dalších 61 lidí. 

„Rozjíždíme rekvalifikace Personalista, Lektor dalšího vzdělávaní, Manažer projektu a Montér výplní stavebních otvorů, do kterých se chystá vstoupit 38 zájemců,“ avizovala v polovině prázdnin koordinátorka. Na Vysočině vytvořené programy se naopak pilotně ověřovaly v jiných krajích. Např. rekvalifikace Bourání masa proběhla na SŠ technické, gastronomické a automobilní v Chomutově, Zámečník na VOŠ a SPŠ v Jičíně, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení na SŠ v Boru v Plzeňském kraji, Skladník na SOŠ služeb v Kadani a Úpravy a opravy oděvů ve firmě MAVO v Libereckém kraji a na SŠ oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz

Soubory ke stažení