Na Pardubicku přineslo vzdělávání dospělých „chemickou symbiózu“ školy a firmy

2. 4. 2014

Region - Doslova symbiózu školy a velkého tradičního podniku může přinést rozvoj moderního celoživotního vzdělávání dospělých, které proniká do českého vzdělávacího systému. Dokládá to situace v chemickém vzdělávání na Pardubicku.  

Bez zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců se dnes neobejdou ani nejtradičnější podniky. Už v roce 1920, kdy v Pardubicích vzniká Československá akciová továrna na látky výbušné, se začala psát historie dnešní společnosti Synthesia, a.s. Od dvacátých let se podnik věnoval zejména výrobě průmyslových trhavin, kyseliny dusičné a vojenské nitrocelulózy.

V roce 1928 pak v Semtíně založila tato firma sesterský závod Synthesia, zaměřený na anorganické produkty pro výrobu výbušnin. Další roky přinesly rozvoj výroby barviv a léčiv v Rybitví, produkci nitrobenzenu a anilínu, výrobu plastických hmot, chlorbenzenu a jeho derivátů, farmaceutických substancí, organických pigmentů, kyseliny dusičné, pesticidů, aromatických isokyanátů, oxidované celulózy a jejich derivátů a řady dalších produktů.  

V roce 1994 proběhla transformace podniku na „akciovku“. Poslední roky pak přinesly mj. převzetí produkce barviv od SPOLCHEMIE (2006), dokončení fosgenační výrobní linky (2008), zahájení výroby anorganických katalyzátorů (2010) nebo zavedení nové technologie odkyselňování vojenské nitrocelulózy Bowas (2012). Od roku 2009 je jediným majoritním vlastníkem společnosti koncern AGROFERT.

Vedle chemického průmyslového gigantu se na druhé straně v regionu rozvíjelo vzdělávání v chemických oborech. Jeho nositelem je Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Také ona má mimořádnou tradici, ve školním roce 2013/2014 slavila už šedesátku. Po celou tuto dobu nepřetržitě vzdělává žáky ve čtyřletém studijním oboru Aplikovaná chemie, vedle něj dnes vyučuje učební obor Provozní chemik. 

A právě tady vznikl prostor pro maximální spolupráci školy a průmyslového podniku, kterou lze bez nadsázky nazvat symbiózou. Ta se nyní z oblasti počátečního vzdělávání (od 2. ročníku totiž žáci absolvují mnoho hodin praxe přímo na pracovištích Synthesie) významně přesunula do oblasti vzdělávání celoživotního. Navíc začala využívat nový princip zvyšování kvalifikace v tzv. profesních (dílčích) kvalifikacích, z nichž jsou úplné profesní kvalifikace (ÚPK) v jednotlivých oborech „složeny“.  

Přímo do systému firmy

Zásadním momentem v tomto směru se ukázalo být zapojení pardubické školy do projektů UNIV 2 KRAJE a navazujícího UNIV 3, kterými Ministerstvo školství s využitím evropských prostředků začalo rozvíjet vzdělávání dospělých právě prostřednictvím středních odborných škol. 

Efekty přináší taková spolupráce školám, podnikům i celým regionům – ať už přímé finanční, anebo ve využití kapacit a významném posílení využitelnosti dospělých absolventů na trhu práce. 

„V Pardubicích se ale podařilo ještě víc, a sice dostat princip vzdělávání v profesních kvalifikacích přímo do systému firemního vzdělávání podniku. A to se nedaří tak běžně,“ komentovala konkrétní spolupráci školy a firmy Synthesia Ing. Elena Pešková, koordinátorka proběhlého projektu UNIV 3 v Pardubickém kraji.  

Její slova potvrzoval zástupce ředitele SPŠ chemické Pardubice Ing. Tomáš Svoboda: „Firma Synthesia měla vlastní vzdělávací program -chemické minimum, které musel absolvovat každý uchazeč o zaměstnání. Byla to jedna z podmínek pro nástup. Naší školou vytvořený program z projektu UNIV 3 toto minimum prakticky nahradil.“ 

Spolupráce podle Svobody fungovala na bázi vzájemné výhodnosti - škola vzdělávala firmě zaměstnance, firma zase umožnila žákům praxi přímo v nerizikových provozech. V učňovském oboru Provozní chemik, který v té době běžel druhým rokem, bylo dokonce v plánu, že ve třetím ročníku budou žáci trávit z každého měsíce na praxi celý jeden týden. 

Spolupráce SPŠ chemické Pardubice s firmou Synthesia v oblasti cíleného vzdělávání pracovníků v programech UNIV začala už v roce 2013. Škola s lidmi z firmy pilotně ověřila vzdělávací program v oboru chemik (ÚPK), konkrétně v jeho profesních kvalifikacích chemik laborant a chemik pro obsluhu zařízení. 

V následné době běžela na škole s pěti pracovníky firmy „pilotáž“ stohodinového vzdělávacího programu v profesní kvalifikaci chemický technik – operátor. „Toto prohlubování kvalifikace je určeno pro uchazeče z podniku, kteří se zabývají řízením chemických provozů,“ vysvětloval Svoboda.   

Jde o jednu z profesních kvalifikací spadajících pod ÚPK Chemický technik. Ta zahrnuje dílčí profesní kvalifikace - chemický technik analytik, chemický technik technolog a chemický technik mistr. Škola je pro všechny autorizována k vykonávání zkoušek.

A jak pilotní ověřování programu chemický technik – operátor vypadalo? Obsahovalo teorii i praxi. Pětice pracovníků Synthesie se po práci vzdělávalo v učebnách a laboratořích školy, kde se učili např. přípravu roztoků, stanovení obsahu látek atd. Zkouška ale následně probíhala v provozech podniku. 

Přestože chemie podle T. Svobody zdaleka není oborem jen pro chlapy (škola má ostatně v počátečním vzdělávání převahu dívek), tentokrát se při pilotáži nového vzdělávání sešli samí chlapi. V rámci projektu UNIV 3 měli účast na vzdělávání bezplatnou, ale díky přístupu jejich podniku měli za svůj přístup k seberozvoji i další bonusy.  

Právě v tom vidí Tomáš Svoboda nejzásadnější okolnost pro zvyšování kvalifikovanosti pracovníků na trhu práce a v českých firmách. „Je to zkrátka v lidech. Nový generální ředitele Synthesie osobně motivuje a podporuje zaměstnance v sebevzdělávání. Podnik jim navíc zaplatí i závěrečnou zkoušku,“ oceňoval Svoboda. 

Na chemické škole v Pardubicích proto mohla zároveň probíhat i druhá pilotáž, a to ve vzdělávacím programu profesní kvalifikace chemik pro obsluhu zařízení. K zaměstnancům Synthesie se tentokrát připojil také jeden účastník z firmy Tanex, plasty Jaroměř.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektuUNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz