Kraje se shodují: Vzdělávání dospělých na středních školách je šancí pro školy i pro trh práce
09. 12. 2014

Velkou podporu má ze strany krajských úřadů princip vzdělávání dospělých na středních školách. Kraje z pozice zřizovatelů škol tento princip systémově podporují už téměř celou jednu dekádu. S negativním demografickým vývojem tato podpora ještě…

Poptávku po školených výtahářích řeší v Liberci i dílčím vzděláváním absolventů příbuzných oborů
03. 11. 2014

Region - Rekonstrukce zastaralých výtahů jsou skutečností, před kterou jsou v této době postaveny tisíce bytových i nebytových domů v ČR. To se nutně odráží také v oblasti vzdělávání. V Libereckém kraji našli řešení i vzděláváním dospělých…

Rozvoj vzdělávání dospělých na středních školách pomáhá i lidem s lehkým mentálním či jiným postižením
23. 10. 2014

Region - Vzdělávání žáků se speciálními potřebami je specifickou oblastí vzdělávacího systému. V Jihočeském kraji prokazuje škola v Lišově, že lze v tomto ohledu využít i rychle se rozvíjející segment vzdělávání dospělých na středních odborných…

Obtíže s náborem učňů začala budějovická polytechnika řešit i rozvojem vzdělávání dospělých
01. 09. 2014

Vzdělávání dospělých vstupovalo stále víc do života středních škol. V Jihočeském kraji tradiční odborná škola v centru Českých Budějovic dokládala, že význam tohoto segmentu rostl právě v období sníženého zájmu o učňovské obory. Zavedená škola v…

Vzdělávání žáků i dospělých dává šanci na oživení tradiční české produkce ze skla a bižuterie
13. 08. 2014

Liberecký kraj - „České sklo je mrtvé…,“ hlásaly před časem dramaticky novinové titulky, přestože realita nebyla i přes existující krizi sklářského průmyslu zdaleka tak tragická. Jedním z důsledků byl podle zkušenosti pedagogů v Libereckém kraji…