Ryba v aspiku i fotovoltaika: prokázané znalosti mohou lidem zkrátit vzdělávání

2. 1. 2014

Region - I během prázdnin na přelomu roku se mnozí dospělí na Vysočině museli poctivě učit. V lednu je totiž čekaly na odborných středních školách zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání.  

V plném proudu byl i na Vysočině projekt UNIV 3, jehož prostřednictvím se ministerstvo školství snažilo podpořit proměnu středních škol v ČR v tvůrce a poskytovatele vzdělávání dospělým. Projekty UNIV v několika fázích pokračovaly už od roku 2005. V poslední fázi se v nich střední školy zaměřovaly na tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé na základě standardů Národní soustavy kvalifikací. 

Znamená to, že školami vytvořené vzdělávací programy musí vycházet z oficiálního „katalogu“ znalostí a dovedností v profesních kvalifikacích, které uchazeč musí při zkoušce prokázat. Vedle toho se projekt zaměřil na princip ověřování již dříve nabytých znalostí uchazečů. Pokud totiž zájemce o vzdělání některé znalosti v oboru hned na začátku prokázal, nemusel kurz absolvovat v plném rozsahu. 

A právě tento nově zaváděný princip v českém školském systému se plně uplatnil např. v kurzu Výroba rybích lahůdek, v němž uchazeči skládali šestihodinovou zkoušku 30. ledna na SŠ obchodu a služeb v Jihlavě. V devítičlenné skupině účastníků totiž všichni prokázali hned při vstupním pohovoru takové znalosti, že mohla být dvousethodinová dotace výuky zkrácena na 120 hodin. 

Účastníci si přinesli znalosti ze svých povolání. Byla mezi nimi např. dvojice odborných učitelů oboru kuchař-číšník na SŠOS Jihlava, ale také zkušená paní, která třicet let pracuje v jídelnách. 

„Je to velmi individuální. Máme tu i takové, kteří mohou jít ke zkoušce už po nějakých osmdesáti hodinách výuky,“ potvrzoval metodik dalšího vzdělávání na SŠOS Miroslav Šoukal. Kvalitu vzdělávání a velký zájem účastníků o něj podle něho ilustroval fakt, že i přes sníženou hodinovou dotaci často chodily na hodiny, které pro ně nebyly povinné. „To je i případ naší kolegyně z odborného výcviku, která se ve své výukové praxi zaměřuje na teplou kuchyni. Přestože má velké znalosti, je pro ni toto vzdělávání stoprocentně přínosem - třeba v oblasti lahůdkářské. Setkala se v něm totiž s takovými specialitami, jako je třeba výroba ryby v aspiku nebo rybí sekané,“ uvažoval Šoukal.  

Zkoušky budou v lednu

UNIV 3 běžel ještě do konce podzimu roku 2015. Na školách Vysočiny už během dvou let v jeho rámci vzniklo na padesát vzdělávacích programů pro dospělé. Patnáct programů bylo na Vysočině tzv. pilotně ověřeno, tedy proběhly jejich první kurzy s reálnými uchazeči o vzdělání. Ti měli účast v rámci projektu zdarma. 
Často přitom šlo o úzkou spolupráci školy s regionální firmou. V Kosteleckých uzeninách např. proběhla praktická příprava, a začátkem prosince též zkouška v kurzu profesní kvalifikace Bourání masa. Vzdělávací program tu ověřovala škola SOŠ a SOU Třešť. Ukončeno bylo koncem roku též ověřování programu Dělník ve strojírenské výrobě, a to na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou. 

„V současné době běží dalších pět pilotáží vzdělávacích programů, jejichž účastníci budou končit zkouškami ještě do konce ledna,“ avizovala tehdy krajská koordinátorka projektu Iveta Nemjová. Jednalo se o programy Manipulace se zbožím a materiálem (soukromá SŠ SČMSD Humpolec), Lesní technik – myslivec (SOŠ Nové Město na Moravě), Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí), Elektromontér fotovoltaických systémů (VSM Jihlava) a právě Výroba rybích lahůdek (SŠOS Jihlava).   

„Například do jihlavského kurzu fotovoltaiky, který bude zkouškami končit 17. a 18. ledna, vstoupili lidé, kteří sem za vzděláváním dojíždějí až z Brna,“ přibližovala Nemjová. Kurz Manipulace se zbožím a materiálem zase v Humpolci probíhal ve spolupráci s tamní provozovnou potravinářského a drogistického družstva COOP Jednota, kde také 10. ledna proběhla zkouška. 

Lesnický kurz v Novém Městě navštěvovali i lidé, kteří nabyté znalosti v této profesní kvalifikaci chtěli využít též k získání „mysliveckého průkazu“. Kurz Opravářů strojů a zařízení v pěstování rostlin ve Velkém Meziříčí zase vzdělával výhradně klienty Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou a probíhal na odborných pracovištích zemědělských družstev v okolí. 

Zároveň běžela pilotáž programů Malíř skla, Chůva pro děti, Dekoratér keramiky a Umělecký truhlář, ve všech případech na Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou (zkoušky byly v dubnu). S účastníky probíhalo také ověřování programu Průvodce cestovního ruchu na SŠ SČMSD v Humpolci. 

Startují další pilotáže

Od začátku ledna 2014 startovalo na Vysočině ověřování dalších vytvořených programů pro dospělé. Stejně jako ostatní programy, jsou i tyto po ukončení projektu přístupné v databázi pro využití všem školám a vzdělávacím institucím v celé ČR. 

Na soukromé vzdělávací instituci ABS WYDA ve Žďáru n.S. je to program Instruktor aerobiku, na škole ve Světlé nad Sázavou zase bylo zahájeno ověřování specifického  programu Poradce pro pozůstalé. Ten byl vytvořen ve spolupráci se soukromou institucí Vše pro venkov na Plzeňsku. Na SŠ v Humpolci bylo ještě 20. ledna zahájeno ověřování programu Základy managementu kvality a VSM Jihlava v průběhu ledna zahájila ověřování kurzu Montér tepelných čerpadel.

Vedle toho vznikaly na Vysočině další projektové vzdělávací programy pro dospělé, které v té době nevstoupily do fáze praktického ověřování. V listopadu byly např. ve spolupráci se SPŠ dopravní z Plzeňského kraje dokončeny dva programy z oblasti provozu železnice, a sice Výhybkář a Signalista. Spolupracovala na nich škola s dopravními a lesnickými obory v Novém Městě na Moravě. Před dokončením byl též program Vizážistka. Odborná škola SŠOS SČMSD ve Žďáru nad Sázavou při jeho tvorbě spolupracovala se školou z Moravskoslezského kraje.


Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz