Zapojení do projektu UNIV 3 nese benefity školám i kantorům

2. 2. 2014

Praha - Nedostatek volných míst na trhu práce vede stále více Čechů k celoživotnímu vzdělávání. Vedle toho nastal vlivem demografického vývoje odliv žáků v počátečním vzdělávání na středních školách. Tyto okolnosti vyvolávají boom středních odborných škol jakožto konkurenceschopných hráčů v nabídce vzdělávání dospělých. 

Podle zveřejněných údajů Úřadu práce hledalo v prosinci 2013 v ČR práci bezmála 600 tisíc nezaměstnaných, tedy o více než 51 tisíc víc než rok před tím. Rovněž i obava mnohých, že přijdou o práci, vedlo tuto skupinu lidí ke snaze získat novou kvalifikaci, a zvýšit tak své šance na trhu práce. Na jedno volné místo přitom v průměru připadalo 17 lidí. Nabídky rekvalifikačních kurzů úřadů práce např. tehdy využilo 41 438 uchazečů o zaměstnání (39 775 lidí kurz v tomto období také ukončilo). Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se rozhodli nejčastěji lidé mezi 20 až 24 a 35 až 39 lety, jde o uchazeče s výučním listem, maturitou i základním vzděláním.

„Mezi lidmi z databáze Úřadu práce se ale najdou i takoví, kteří o práci ve skutečnosti nestojí, což se často po zahájení kurzu rychle ukáže,“ řekla Irma Hubačeková z královéhradecké pobočky českolipské vzdělávací agentury Kustod. Agentura je jednou ze soukromých vzdělávacích institucí, kterése spolu se středními odbornými školami zapojily do projektu ministerstva školství UNIV 3, když v Pardubickém kraji spolupracovala při organizaci kurzu Strážný a jeho pilotním ověření s prvními deseti účastníky.

Vzdělávání dospělých na středních školách negativní efekt účastníků bez skutečného zájmu prakticky eliminuje. Právě projekt UNIV 3 systematicky podporoval střední školy v rozvoji nabídky a kvality kurzů celoživotního vzdělávání. A to školám přinášelo jasné benefity. Ředitelé a koordinátoři DV na stovkách zapojených škol se shodli, že přínosem byl zejména mimořádný rozvoj znalostí a schopností pedagogů, využitelný i v počátečním vzdělávání. Ale efekty byly i finanční. Vzdělávání dospělých školám především umožňuje využít personální i materiální kapacity v době úbytku žáků, což může být i zcela zásadní pro samotné přežití instituce. Pro aktivní učitele - lektory byl samozřejmě motivující i finanční bonus, odměna za práci odvedenou v projektu. 

V projektu UNIV 3 bylo cílem připravit celkem 350 modulových rekvalifikačních programů, které jsou ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Celkem se mělo uskutečnit přes 600 pilotních rekvalifikačních kurzů pro různé kvalifikace.

Konkrétní efekty

Efekty projektu UNIV 3 pro samotné zapojené školy byly zejména v personální sféře zřejmé: velké zvýšení schopností pedagogů v lektorování dospělých a v marketingu dalšího vzdělávání, jejich schopnost monitorovat trh práce v regionu, psát vzdělávací programy a tvořit konkrétní zadání, didaktické testy pro dospělé a studijní materiály, a samozřejmě zisk praktických zkušeností z lektorování kurzů během pilotáží vytvořených programů a následných zkoušek prvních účastníků. 

Specifikem bylo v projektu vzdělávání průvodců a hodnotitelů. Stovky pedagogů se již naučily zhodnotit osobnost a znalosti adepta vzdělávání, což je oblast skrývající řadu úskalí. Podle odborné lektorky PhDr. Jiřiny Novotné z Národního ústavu pro vzdělávání Praha se tito budoucí odborníci učí např. klást velmi jasné a srozumitelné otázky. „Při posuzování činností platí zásada nejdříve pozorovat, až potom hodnotit,“ upozorňuje lektorka. Může se podle ní např. stát, že si hodnotitel od první otázky či prvního úkolu vytvoří chybný dojem, že hodnocený vše umí a že tím pádem nepotřebuje žádnou pomoc. Především se ale hodnotitelé učili reflektovat skutečnost, že opětovný vstup na půdu školy je pro mnohé z uchazečů o doplnění kvalifikace velmi stresujícím zážitkem. 

Podle zkušeností z projektu se dokonce i sami učitelé-lektoři učili od účastníků vzdělávání. Také v tom spočíval jeden ze skrytých benefitů. Dospělý člověk se totiž snaží čas věnovaný vzdělávání maximálně využít, a klade proto vysoké nároky i na vzdělavatele. Často přitom do školy přináší i nový pohled na téma a své zkušenosti z praxe, které i vzdělavatele obohatí. 

Klienti školu svými požadavky dokonce i přímo směřují: „Při realizaci kurzu Líhňař na SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína v Třeboni v rámci projektu UNIV 3 sami účastníci v terénu řekli, o co by dále měli v rámci dalšího vzdělávání zájem,“ uvedl např. Ing. Luděk Možíš, který se problematice dalšího vzdělávání na této jihočeské škole věnuje. Výsledkem byl v roce 2013 navazující program Rybníkář.

Dalším velkým efektem projektu byl pro školy rozvoj spolupráce se sociálními partnery. Příkladem může být obsahově náročný kurz Revizní technik spalinových cest, realizovaný na Střední škole stavebních řemesel v Brně – Bosonohách. „Náročnost vzdělávání je v této kvalifikaci opravdu vysoká,“ řekl Jiří Košťál, který má v gesci vzdělávání dospělých na této škole. Udržení vysoké odborné úrovně zkoušek profesních kvalifikací není podle něho vůbec možné bez spolupráce s profesními sdruženími v oboru, jako je Moravské kominické společenstvo sdružující odborníky a firmy zabývající se kominickou profesí.

Zajímavé bonusy přinesl projekt UNIV 3 školám formou zkušeností ze specifických prostředí, jako jsou např. věznice. „Pocity našich učitelů při prvním vstupu do prostor věznice byly velmi stísněné. Nastupovaly i pochyby, zda vůbec dokáží v tomto prostředí pracovat. Vstřícný přístup, organizační zajištění, ochota, trpělivost a pomoc personálu a vedení věznice ale postupně zklidnily naše negativní pocity a obavy z neúspěchu. Problémy se vždy vyřešily „za pochodu“ a bez narušení výuky,“ ocenila např. Ing. Libuše Procházková, ředitelka SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova. 

Učitelé této školy nakonec úspěšně zvládli lektorování odsouzených ve věznici v Kuřimi. V této věznici s ostrahou vzdělávali vytipované odsouzené před propuštěním v profesní kvalifikaci Úklidový pracovník - speciální práce. „Škole účast v projektu přináší nejen uplatnění pedagogických pracovníků a možnost rozšíření jejich vzdělání, ale i jisté „zviditelnění“ a reklamu,“ dodala navíc Procházková. 


Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz