Rozšíření vzdělávacích programů v chemickém odvětví pomáhá zvýšit jeho konkurenceschopnost

2. 2. 2015

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v ČR umožnila středním školám a dalším vzdělávacím institucím zaměřit se na segment profesního vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řešila v proběhlém projektu ministerstva školství UNIV 3. 

Stovky středních škol a vzdělávacích institucí se v ČR zapojily do série tří navazujících projektů nazvaných UNIV. V poslední fázi šlo už o třetí projekt v řadě od roku 2005. Nese název UNIV 3 a jednalo se v něm zejména o to podpořit procesy uznávání výsledků tzv. předchozího učení. Lidé tak budou moci využít při získávání profesních kvalifikací a u příslušných zkoušek dovednosti, které se během života naučili i mimo školu (to nově umožnil Zákon č. 179/2006 Sb.). Projekt řešil Národní ústav pro vzdělávání v Praze (NÚV). 

V rámci celého projektu UNIV 3 bylo připraveno více než 400 modulových vzdělávacích programů, které jsou ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím vzdělávací programy pro dospělé k získání požadované profesní kvalifikace. Programy důsledně vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy ze závazného „katalogu“ dovedností potřebných pro výkon konkrétních profesních kvalifikací. 

V projektu UNIV 3 už školy a vzdělávací instituce vytvořily čtyři vlny vzdělávacích programů, následně se tvořila vlna pátá. Mnohé z nich již byly ověřeny s konkrétními uchazeči v pilotních vzdělávacích kurzech. Ty byly pro účastníky pilotáží bezplatné.

V Ústeckém kraji probíhaly závěrečné zkoušky pilotních ověření profesních kvalifikací Chemický technik technolog a Chemický technik operátor. Účastníky pilotáží byli zaměstnanci společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. a AGC Flat Glass Czech a.s. „O prospěšnosti zmiňovaného projektu nelze ani v nejmenším pochybovat,“ řekl k realizaci pilotního ověření Ing. Petr Hetto, personální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, kde byla úspěšně zakončena pilotáž profesní kvalifikace Chemický technik technolog. „Stejně jako ostatní kolegové v oboru vítám i já v naší firmě každou aktivitu, která napomůže ke zvýšení znalostí jak našich kmenových zaměstnanců, tak nově nastupujících pracovníků. Rozšíření vzdělávacích programů v chemickém odvětví nad rámec dané legislativy na všech úrovních pomůže výrazně zvýšit jeho konkurenceschopnost na evropském i světovém trhu.

Za velmi přínosný označil projekt také Ing. Jan Tyl, personální ředitel společnosti AGC Flat Glass Czech – závodu Barevka v Dubí. „Do projektu se na závodě Barevka zapojilo aktivně osm zaměstnanců, kteří si prohloubili své znalosti v profesní kvalifikaci Chemický technik operátor, a stali se ještě většími profesionály ve svém oboru,“ chválí své zaměstnance. „Kromě samotné realizace vzdělávací aktivity uvítalo vedení na Barevce příležitost podat projektu zpětnou vazbu s návrhy na možná zlepšení a zefektivnění ověřované profesní kvalifikace. Projekt byl přijat zaměstnanci velmi pozitivně a stejně tak i hodnocen.“ 

Obě společnosti byly rozhodnuty v budoucnu aktivně využívat možností, které Národní soustava kvalifikací a profesní kvalifikace v oblasti zvyšování kvality lidských zdrojů přinášejí.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 361
Ing. Lukáš Vaníček, koordinátor Ústeckého kraje projektu UNIV 3, tel.: 603 497 683
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz