Projekty UNIV končí, školy zůstávají
13. 10. 2015

Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané  know-how využily při vzdělávání dospělých   Po deseti letech skončily v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si…

Projektovou činnost na školách nelze postavit na dvou osobách
31. 07. 2015

Do poslední čtyřměsíční fáze vstoupil prodloužením do konce října 2015 projekt UNIV 3, který propojoval rekvalifikace s procesem tzv. uznávání nabytých znalostí a dovedností. Během něho došlo k zásadní změně vzdělávání i vzdělávací politiky pro…

Prodloužení projektu UNIV 3 otevírá cestu k ověření dalších vzdělávacích programů
01. 06. 2015

Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3 postupně směřoval ke svému ukončení. Výstupní data naznačují, že projekt naplnil, a v mnoha ohledech překročil stanovené cíle, a že jej lze hodnotit jako úspěšný. Informace o jeho prodloužení vyvolala…

Proč je dobré nechat si ověřit znalosti
03. 03. 2015

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 probíhala celorepubliková propagační kampaň. Upozorňovala na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. V České republice je prozatím další vzdělávání, i přes veškeré…

Rozšíření vzdělávacích programů v chemickém odvětví  pomáhá zvýšit jeho konkurenceschopnost
02. 02. 2015

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v ČR umožnila středním školám a dalším vzdělávacím institucím zaměřit se na segment profesního vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato…