Závěrečné hodnotící semináře

8. 10. 2015
Ve dnech 1.-7.10. se v projektu uskutečnily 3 závěrečné hodnotící semináře, kterých se kromě vedení projektu UNIV 3 zúčastnili i zástupco MŠMT a Národní soustavy kvalifikací.
Prezentace ze seminářů jsou ke stažení:
 
Prezentace 1
Prezentace 2
Prezentace 3
Prezentace 4
Prezentace 5