Výsledky kampaně srpen 2014
08. 09. 2014

I pro měsíc srpen bylo opět využito reklamních sítí AdWords a Sklik, které projekt propagovaly prostřednictvím grafické i textové reklamy. V tomto měsíci byla přidána také reklamní kampaň na sociální síti Facebook. Nárůst uživatelů na…

Výsledky kampaně červenec 2014
15. 08. 2014

V rámci realizace PPC kampaně byly zvoleny na první období 2 nejrozšířenější reklamní sítě – AdWords a Sklik. Mimo klasické bannerové reklamy bylo stejně jako v předchozím měsíci využito také reklamy textové a reklamy „Hover to play“pro kanál…

Výsledky kampaně květen/červen 2014
31. 07. 2014

Začátkem května jsme Vás informovali o spuštění propagační kampaně, kterou jsme řešili prostřednictvím tzv. PPC reklamy. Tato zkratka je složena z počátečních písmen anglického slovního spojení pay per click, tedy platba za kliknutí. Tato forma…

Spouštíme propagační kampaň na podporu procesů uznávání
12. 05. 2014

V rámci zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 byla spuštěna celorepubliková propagační kampaň na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. V České republice je další vzdělávání zatím velmi málo rozšířeno, přestože…