Nezbytnou součástí řešení projektů UNIV byly od počátku setkání jeho řešitelů na platformě projektových seminářů a konferencí. Tato fóra byla v úvodních projektech UNIV a UNIV 2 KRAJE realizována na principu regionálního členění projektů. Stala se od úvodní fáze mimořádně platnými pro výměnu zkušeností, pojmenování i řešení nabíhajících problémů i pro prezentaci nejlepších příkladů z praxe projektu. Konference se staly nenahraditelnou platformou pro osobní setkání a vzájemnou komunikaci řešitelů projektu, vedení škol i členů školních projektových týmů, zástupců regionálních sociálních partnerů (zaměstnavatelů, krajských úřadů, Úřadu práce, regionálních Hospodářských komor a dalších) i představitelů ministerstev a dalších institucí.

V projektu UNIV 3 kladly projektové tematické konference velký důraz na praktický ráz projektu a stávaly se pracovními setkáními, často s méně formální atmosférou. Účastníci z „projektového terénu“ zde formou skupinových workshopů řešili praktické otázky související s ověřováním vytvořených vzdělávacích programů v jednotlivých konkrétních profesních kvalifikacích. Ještě před zahájením prvních pilotních ověřování programů 1. vlny se účastníci projektu UNIV 3 sešli v únoru 2013 také na dvou Úvodních konferencích, pořádaných v Hotelu Lions ve středočeské Nesuchyni a v brněnském hotelu Voroněž. Zde byla vytyčena hlavní stanoviska, priority a cíle projektu.   


Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 7.- 8. 10.2013
01. 03. 2014

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Program konference: 1. den konference 13:00 Prezence účastníků 14:00 Úvod Blok I - problematika…

Tematická konference v hotelu Primavera Plzeň, 29. - 30.4. 2013
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference bylo seznámit účastníky s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde byl vyhrazen dostatečný prostor. Program konference 29.…

Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 23. - 24.4. 2013
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference bylo seznámit účastníky s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde byl vyhrazen dostatečný prostor. Program…

Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 15. - 16.4. 2013
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference bylo seznámit účastníky s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde byl vyhrazen dostatečný prostor.   Program…

Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 16. - 17.4. 2013
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference bylo seznámit účastníky s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde byl vyhrazen dostatečný prostor.   Program…