Nezbytnou součástí řešení projektů UNIV byly od počátku setkání jeho řešitelů na platformě projektových seminářů a konferencí. Tato fóra byla v úvodních projektech UNIV a UNIV 2 KRAJE realizována na principu regionálního členění projektů. Stala se od úvodní fáze mimořádně platnými pro výměnu zkušeností, pojmenování i řešení nabíhajících problémů i pro prezentaci nejlepších příkladů z praxe projektu. Konference se staly nenahraditelnou platformou pro osobní setkání a vzájemnou komunikaci řešitelů projektu, vedení škol i členů školních projektových týmů, zástupců regionálních sociálních partnerů (zaměstnavatelů, krajských úřadů, Úřadu práce, regionálních Hospodářských komor a dalších) i představitelů ministerstev a dalších institucí.

V projektu UNIV 3 kladly projektové tematické konference velký důraz na praktický ráz projektu a stávaly se pracovními setkáními, často s méně formální atmosférou. Účastníci z „projektového terénu“ zde formou skupinových workshopů řešili praktické otázky související s ověřováním vytvořených vzdělávacích programů v jednotlivých konkrétních profesních kvalifikacích. Ještě před zahájením prvních pilotních ověřování programů 1. vlny se účastníci projektu UNIV 3 sešli v únoru 2013 také na dvou Úvodních konferencích, pořádaných v Hotelu Lions ve středočeské Nesuchyni a v brněnském hotelu Voroněž. Zde byla vytyčena hlavní stanoviska, priority a cíle projektu.   


Úvodní konference projektu UNIV 3 v Brně
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference konané 25. - 26. února 2013 v hotelu Voroněž, Brno bylo seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu…

Úvodní konference projektu UNIV 3
01. 03. 2014

Hlavním posláním konference konané 21. - 22. února 2013 v hotelu Lions, Nesuchyně bylo seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací…