Významnou součástí projektu UNIV 3 byla komunikace jeho cílů s nejširší veřejností. Šlo o jeden ze základních aspektů řešení projektu. Právě dobrá informovanost zájemců o vzdělávání dávala celému principu smysl a byla podmínkou jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Od nástupu principů UNIV na český trh vzdělávání v roce 2005 se proto řešitelé projektu obraceli na veřejnost nejen prostřednictvím webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání a vlastních informačních prostředků, ale také prostřednictvím informačních kampaní a nabídkou průběžných tiskových zpráv směrem k odborným, celostátním i regionálním periodikům a dalším médiím.

Šlo o jednu z významných cest k širokému rozvoji dalšího vzdělávání a k pochopení jeho nezastupitelné pozice ve vzdělávacím systému ČR. Dostat informace až k lidem bylo jednou z podmínek úspěšnosti projektu.


Rekvalifikační kurz absolvoval jen pro svůj dobrý pocit
14. 01. 2015

Domažlický deník -  Domažlice – Jedenáct účastníků vzdělávacího programu zaměřeného na obsluhu strojů, které zpracovávají materiál na výrobu nábytku, si převzalo na domažlickém učilišti závěrečný certifikát.   Celý článek naleznete zde.

Za perspektivním vzděláním do Albrechtic
09. 01. 2015

Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na…

Naši absolventi se nemusí bát, že by nesehnali práci
08. 01. 2015

27.11.2014    Rakovnický deník     Rozhovor s ředitelem Střední průmyslové školy Emila Kolbena o uplatnění absolventů všech druhů studia , které škola nabízí Rakovník – Jana Jirátka jsem zastihla během burzy škol v rakovnickém kulturním centru,…

Musil: Petrův čin by neměl být zapomenut
08. 01. 2015

4.12.2014    Žďárský deník Žďárská obchodní škola se veřejnosti neuzavírá, v příštím týdnu chystá ve spolupráci s partnery akci nazvanou Adventní zastavení Žďár nad Sázavou – Trvalé pietní místo připomínající statečný čin studenta Petra Vejvody,…

Boj za kvalifikované zaměstnance
18. 08. 2014

personalista.com - V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem byla podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem…