Významnou součástí projektu UNIV 3 byla komunikace jeho cílů s nejširší veřejností. Šlo o jeden ze základních aspektů řešení projektu. Právě dobrá informovanost zájemců o vzdělávání dávala celému principu smysl a byla podmínkou jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Od nástupu principů UNIV na český trh vzdělávání v roce 2005 se proto řešitelé projektu obraceli na veřejnost nejen prostřednictvím webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání a vlastních informačních prostředků, ale také prostřednictvím informačních kampaní a nabídkou průběžných tiskových zpráv směrem k odborným, celostátním i regionálním periodikům a dalším médiím.

Šlo o jednu z významných cest k širokému rozvoji dalšího vzdělávání a k pochopení jeho nezastupitelné pozice ve vzdělávacím systému ČR. Dostat informace až k lidem bylo jednou z podmínek úspěšnosti projektu.


Firmy jsou nespokojeny s absolventy, pomohla by jejich větší angažovanost v procesu vzdělávání
29. 07. 2014

24.7.2014    iHNed.cz -  Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů škol vstupujících na trh práce. Od vzdělávacích institucí očekávají hlubší specializaci a oborovou profilaci absolventů. Tu školy nenabízejí. Pomoci by…

Bude dost kvalifikovaných pracovních sil?
28. 07. 2014

28.7.2014    Pražský deník -  Projekt UNIV 3 přispíval ke zkvalitňování programů dalšího profesního vzdělávání. Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro…

Nové chůvy připraví speciální kurzy
06. 07. 2014

30.6.2014 Právo – Jižní Morava Chůvy v akci. I tak by se dal nazvat vzdělávací a rekvalifikační program podporovaný EU, který vyvrcholil přezkoušením osmi žen, které se chtěly stát profesionálními chůvami na brněnské zdravotnické škole v Merhautově…

Získání nové profesní kvalifikace není lehké
18. 06. 2014

Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni získala koncem roku 2011 od Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizaci pro profesní kvalifikaci Správce…

Nabídka kurzů pro dospělé často převyšuje poptávku
06. 06. 2014

V Učitelských novinách vyšel obsáhlý článek o projektu UNIV 3. Celý článek naleznete pod tímto textem.