Významnou součástí projektu UNIV 3 byla komunikace jeho cílů s nejširší veřejností. Šlo o jeden ze základních aspektů řešení projektu. Právě dobrá informovanost zájemců o vzdělávání dávala celému principu smysl a byla podmínkou jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Od nástupu principů UNIV na český trh vzdělávání v roce 2005 se proto řešitelé projektu obraceli na veřejnost nejen prostřednictvím webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání a vlastních informačních prostředků, ale také prostřednictvím informačních kampaní a nabídkou průběžných tiskových zpráv směrem k odborným, celostátním i regionálním periodikům a dalším médiím.

Šlo o jednu z významných cest k širokému rozvoji dalšího vzdělávání a k pochopení jeho nezastupitelné pozice ve vzdělávacím systému ČR. Dostat informace až k lidem bylo jednou z podmínek úspěšnosti projektu.


Nedostatek kvalifikovaných sklářů řeší vzdělávání dospělých
23. 05. 2014

Českolipský deník - Malovat a foukat sklo se učili v Novém Boru. Z dalších kurzů vyšli strojníci sklářských strojů. České sklářství se po hubených letech opět vrací na výsluní. Rostoucí poptávce po sklu z regionu je ale těžké vyhovět.…

Na střední škole finišují jedinečné včelařské kurzy
22. 05. 2014

Na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu se uzavíraly první kurzy Chovatel včel a Zpracovatel včelích produktů. Kurzy byly pořádány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Podpora dalšího vzdělávání UNIV…

Dobrá šance na odborný růst se nabízí nejen maturantům
14. 03. 2014

Hradecký deník - Škola pro mladé zájemce o výpočetní techniku, která v Hradci Králové za necelých 20 let své existence vychovala pro praktické uplatnění více než 1100 odborníků se zaměřením na informační technologie, nese nový název Střední škola a…

Z fiktivního skladu až pro výuční list
06. 03. 2014

Karlovarský deník, Dalovice – Pojem profesní, či dříve dílčí, kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích totiž mohou dospělí zájemci o doplnění…

S plovoucí podlahou už vězňové neplavou
04. 03. 2014

Znojemsko - Ve dnech 10. a 11. února se na Střední škole technické v Uhelné ulici konaly zkoušky pro profesní kvalifikaci podlahář plovoucích podlah v rámci celostátního projektu UNIV 3, který zaštiťoval Národní ústav pro vzdělávání. Nejednalo se…