Významnou součástí projektu UNIV 3 byla komunikace jeho cílů s nejširší veřejností. Šlo o jeden ze základních aspektů řešení projektu. Právě dobrá informovanost zájemců o vzdělávání dávala celému principu smysl a byla podmínkou jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Od nástupu principů UNIV na český trh vzdělávání v roce 2005 se proto řešitelé projektu obraceli na veřejnost nejen prostřednictvím webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání a vlastních informačních prostředků, ale také prostřednictvím informačních kampaní a nabídkou průběžných tiskových zpráv směrem k odborným, celostátním i regionálním periodikům a dalším médiím.

Šlo o jednu z významných cest k širokému rozvoji dalšího vzdělávání a k pochopení jeho nezastupitelné pozice ve vzdělávacím systému ČR. Dostat informace až k lidem bylo jednou z podmínek úspěšnosti projektu.


SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.ro. v projektu UNIV 3
04. 03. 2014

Mezi školy zapojené do projektu UNIV 3 patří i SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, na které proběhla závěrečná zkouška pilotně ověřované kvalifikace Sommelier. Jedním z hodnotitelů byl i 1. vicemistr  ČR v sommelierství Bc. František Koudela. Další aktivitou…

Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy vzdělávání
04. 03. 2014

Praha - Zaměstnavatelé posuzovali a připomínkovali programy dalšího vzdělávání a účastnili se zkoušek z profesních kvalifikací Zaměstnavatelé si už dlouhou dobu stěžovali na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Díky projektu UNIV 3 se…